droższy będzie internet co to znaczy

Co to jest Internet będzie droższy!. Czym jest usługi dostępu do internetu, gdyż wymagają tego.

Czy przydatne?

Internet będzie droższy! - definicja

Co znaczy: Polska będzie musiała podnieść do 22% stawkę podatku VAT na usługi dostępu do internetu, gdyż wymagają tego unijne regulaminy podatkowe. 31 sierpnia nad stanowiskiem w tej sprawie obradował rząd. Porada Ministrów do 9 września musi odpowiedzieć Komisji Europejskiej na jej formalne wystąpienie w kwestii naruszenia poprzez Polskę prawa wspólnotowego. Wedle unijną 6. instrukcją podatkową usługi dostępu do internetu obłożone są fundamentalną, a więc 22% kwotą podatku VAT. Nasz Sejm jednak przyjął ustawę umożliwiającą wykorzystywanie obniżonej kwoty podatkowej - 7%. Na wczorajszym posiedzeniu Porada Ministrów uznała, iż należy dostosować polskie regulaminy do wymagań unijnych, równocześnie starając się w inny sposób obniżyć ceny za dostęp do internetu. Na razie Ministerstwo Finansów ma przygotować stosowny projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, który, po uzyskaniu opinii Trybunału Konstytucyjnego, zostanie rozpatrzony poprzez rząd i skierowany do Sejmu. Rząd zapowiada jednak, iż równolegle z działaniami legislacyjnymi, które dostosują nasze regulaminy podatkowe do unijnych, podejmie starania o obniżenie cen za dostęp do internetu, pomiędzy innymi poprzez powiększenie konkurencji na rynku tych usług. Wydatki dostępu do internetu w Polsce należą do najwyższych na świecie. W listopadzie 2003 r. Polska zajmowała drugie miejsce pośród najdroższych państw pod względem cen na te usługi. Średni wydatek połączenia w Polsce był o 136% wyższy od średniej na świecie. Do państw, gdzie internet jest najtańszy należą USA, Irlandia, Australia i Grecja. Rząd zamierza także zastosować wszystkie możliwości, jakie dają unijne regulaminy podatkowe, by zwolnić z płacenia podatku VAT za dostęp do internetu: uczniów, studentów, szkoły i inne placówki oświatowe, ośrodki kształcenia nauczycieli, szkoły wyższe i wyższe szkoły zawodowe i placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk, a również państwowe i samorządowe instytucje kultury. Na wczorajszym posiedzeniu Porada Ministrów przyjęła także "Program upowszechnienia szerokopasmowego dostępu do Internetu" na lata 2004-2006, który zakłada powiększenie o przynajmniej 300 tys. liczby użytkowników szerokopasmowego dostępu do internetu i podłączenie do sieci prawie 45 tys. szkół i innych placówek oświatowych. źródło: www.mp.pl/kurier

Definicje jak Internet będzie droższy! znaczenie w Słownik na I.