styl życia decydują długości co to znaczy

Co to jest IQ i styl życia decydują o długości życia. Czym jest Niższe wartości ilorazu.

Czy przydatne?

IQ i styl życia decydują o długości życia - definicja

Co znaczy: Niskie IQ to większe ryzyko śmierci – twierdza badacze. Niższe wartości ilorazu inteligencji to gorsza świadomość zdrowotna, co przekłada się na większe ryzyko rozwoju chorób przewlekłych, a również samobójstwa czy odniesienia uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku. Szkoccy badacze przeprowadzili badania gdzie udział wzięło mln Szwedów powołanych do wojska w wieku 18 lat. Naukowcy ustalili, iż pomiędzy sprawnością intelektualną a ryzykiem śmierci istnieje mocny związek, co jest, ich zdaniem, powiązane ze zdrowszym trybem życia osób o wyższym IQ. Autor badań, dr David Batty, twierdzi, iż u osób o wyższych poziomach IQ istnieje większa świadomość z zagrożeń płynących z nadużywania alkoholu, palenia, nieprawidłowego odżywiania i braku aktywności fizycznej. Osoby o wyższym ilorazie inteligencji prowadzą zdrowszy tryb życia, co przekłada się na jakość i długość ich życia. Naukowcy podkreślają wagę tworzenia bardziej przystępnych przekazów dotyczących zachowań prozdrowotnych, a również lepszej nauki, w szczególności najmłodszych. Dr Batty zaznacza, iż podobną zależność pomiędzy IQ a ryzykiem śmierci wykazały także obserwacje powyżej 4 tys. amerykańskich żołnierzy. na podstawie: sciencedaily

Definicje jak IQ i styl życia decydują o długości życia znaczenie w Słownik na I.