unia europejska chce zapobiec co to znaczy

Co to jest Unia Europejska chce zapobiec odpływowi kadry naukowej. Czym jest przeciwdziałania.

Czy przydatne?

Unia Europejska chce zapobiec odpływowi kadry naukowej - definicja

Co znaczy: Komisja Europejska wydała komunikat w kwestii przeciwdziałania odpływowi naukowców z Europy. Komisja proponuje rozwiązania, które mają na celu zachęcenie absolwentów do wyboru kariery naukowej i zatrzymanie kadry naukowej w ośrodkach europejskich. W Europie w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi i Japonią więcej absolwentów uczelni wyższych uzyskuje stopień doktorski. Mniej jest jednak naukowców; w Europie 5,36 na 1000 osób aktywnych zawodowo pracuje naukowo, w stanach zjednoczonych ameryki - 8,66, z kolei w Japonii - 9,72. Na szczycie UE w Barcelonie w 2002 r. podjęto zobowiązanie o zwiększeniu dofinansowania badań naukowych do 3% PKB. Dla spełnienia tych zobowiązań niezbędne jest zatrudnienie następnych 700 tys. naukowców. Komisja Europejska przyznaje, iż badacze w Europie napotykają na sporo przeszkód w, opierających pomiędzy innymi na ograniczeniu mobilności kadr naukowych między poszczególnymi państwami, a również pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym. W tej sytuacji celem działań Komisji jest ułatwienie prowadzenia kariery naukowej przez programy stypendialne, wymianę kadr pomiędzy ośrodkami naukowymi i poprawę warunków społecznych i płacowych. Dotychczas z finansowanych z pieniędzy unijnych programów kształcenia i zamiany naukowej skorzystało już powyżej 12 tys. naukowców. Prawie 10% budżetu 6. Ramowego Programu na lata 2003-2006 (1,6 z 17,5 mld euro - o 60% więcej niż w budżecie poprzedniego Programu) przeznaczone jest na programy wspierające kształcenie i wymianę naukową, takie jak mechanizm stypendialny Marii Curie. Powstaniu wspólnej europejskiej przestrzeni naukowej służyć ma także działający od 10 lipca portal internetowy - EU Researcher's Mobility portal: www.europa.eu.int

Definicje jak Unia Europejska chce zapobiec odpływowi kadry naukowej znaczenie w Słownik na U.