przebudowę szpitala co to znaczy

Co to jest 200 mln zł na przebudowę szpitala dziecięcego. Co znaczy: szpitala dziecięcego.

Czy przydatne?

200 mln zł na przebudowę szpitala dziecięcego definicja

Co znaczy:

Potrzeby inwestyjne placówki200 mln zł na przebudowę szpitala dziecięcego

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie ma dostać 201,3 mln zł z budżetu państwa na przebudowę. W 2011 roku na realizację projektu ma być przeznaczone 3 mln zł. Program inwestycyjny ma trwać do 2016 roku.
Ministerstwo Zdrowia skierowało do uzgodnień zewnętrznych program przebudowy placówki. W planach jest przebudowa 52,9 tys. m kw. powierzchni i dobudowa nowej powierzchni – powyżej 3 tys. m kw.

Wyliczona wewnętrzna stopa zwrotu dla całości nakładów inwestycyjnych, (IRR) wynosi

5,19 procent, zdyskontowana wartość teraźniejsza netto (NPV) jest dodatnia i wynosi 3.593 tys. zł. Znaczy to, iż planowane przedsięwzięcie zwróci się w założonym 20-letnim horyzoncie czasowym.

Aktualnie placówka zatrudnia 1866 pracowników, w tym 316 lekarzy i 647 pielęgniarek. Liczba łóżek w szpitalu wynosi 592. Hospitalizacji jest 36 700 rocznie, a zabiegów chirurgicznych prawie 6 tys. Placówka co roku udziela powyżej 160 tys. porad ambulatoryjnych. Szpital udziela świadczeń zdrowotnych w ramach działalności zachowawczej i zabiegowej: opieki stacjonarnej, opieki ambulatoryjnej, rehabilitacji, diagnostyki, ratownictwa medycznego, profilaktyki, orzekania i opiniowania o stanie zdrowia. Szpital Dziecięcy realizuje
aktualnie projekt budowy centralnego bloku operacyjnego wspólnie z centralną sterylizator nią. Szpital prowadzi jedenaście klinik, w tym między innymi neurologii i kardiologii dziecięcej, onkologii i hematologii dziecięcej i piętnaście oddziałów. Przy placówce funkcjonuje również ośrodek transplantacji.


Czym jest 200 mln zł na przebudowę znaczenie w wiadomości medyczne .