badanie diagnostyczne co to znaczy

Co to jest Badanie diagnostyczne podstawą leczenia. Co znaczy: fundamentem leczenia Tomograf.

Czy przydatne?

Badanie diagnostyczne podstawą leczenia definicja

Co znaczy:

Znaczenie aparatury medycznejBadanie diagnostyczne fundamentem leczenia

Tomograf komputerowy i rezonans magnetyczny są urządzeniami komplementarnymi. Badania realizowane za ich pomocą są fundamentem do leczenia onkologicznego. Dokładność badania zależy od rozdzielczości danego aparatu.
Wojciech BulskiAutor: Wojciech BulskiDiagnostyka onkologiczna musi wykrywać bardzo małe zmiany w tkankach w bardzo inicjalnym etapie, np. zwapnienia. W jakiś specjalny sposób nie odróżnia się od innej diagnostyki. Najwięcej zależy od lekarza, jak potrafi właściwie zinterpretować, odróżnić zobrazowane zmiany. Na podstawie badań tomografu i rezonansu, których obrazy można na siebie nałożyć, a które pokazują miejsce zmienione nowotworowo trochę odmiennie można wirtualnie zaplanować radioterapię. Tomograf pokazuje geometrię ciała pacjenta. Rezonans może podać dodatkową informację o zróżnicowaniu tkanek wewnątrz ich struktury. Pozwala to bardziej dokładnie określić granice nowotworu. To pomaga określić region napromieniania i obszary, które muszą być chronione przed promieniowaniem, jak np. rdzeń kręgowy. Ustalenie dawek radioterapii nie byłoby możliwe bez badania diagnostycznego. Po stwierdzeniu na przykład guza doktor kieruje pacjenta na badanie określonej części ciała, gdzie wykryto guz. Jeśli to jest głowa i szyja, to na badanie pacjent przychodzi w masce unieruchamiającej, która pozwala na ułożenie go w tej samej pozycji w trakcie badania i w trakcie napromieniania. doktor wykonuje potrzebną liczbę zdjęć i wszystkie je ogląda i na wszystkich wyrysowuje umiejscowienie nowotworu. Na obrazach doktor rozrysowuje obszary, które mają być napromienione, fizyk zaś na początku dzięki mechanizmu komputerowego określa kierunek wiązek napromienienia i oblicza rozkład dawki w obszarze napromienianym. Później dzięki specjalnego fantomu, gdzie można zainstalować urządzenia mierzące dawkę, mierzy się rozkład dawki, by sprawdzić, czy pacjent na razie wirtualny, będzie dobrze leczony. Po zatwierdzeniu planu radioterapii poprzez lekarza można na napromienianie kierować pacjenta. Za każdym wspólnie pacjent musi być w tej samej pozycji przy przyjmowaniu dawek napromienienia. Lecz np. w razie nowotworu prostaty, która się przesuwa, przed każdym napromienianiem należy wykonać dodatkowe badanie tomografii, by określić położenie prostaty w danym dniu.


Czym jest Badanie diagnostyczne znaczenie w Leczenie B .