przekształcenia zapobiegną co to znaczy

Co to jest BCC: Przekształcenia zapobiegną zadłużaniu. Co znaczy: zapobiegną zadłużaniu wg BCC.

Czy przydatne?

BCC: Przekształcenia zapobiegną zadłużaniu definicja

Co znaczy:

Ustawa o działalności leczniczejBCC: Przekształcenia zapobiegną zadłużaniu

wg BCC projekty rozporządzeń dotyczących przekształceń szpitali w firmy kapitałowe pozwolą zapobiec dalszemu zadłużaniu się placówek. Brakuje jednak jednoznacznej wykładni odnośnie możliwości zachowania albo zwrotu środków unijnych
Ministerstwo Skarbu Państwa przedłożyło do konsultacji socjalnych projekty rozporządzeń w kwestii ustalenia ramowego wzoru aktu przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SP ZOZ) w firmy kapitałowe, wzoru kwestionariusza i wykazu dokumentów niezbędnych do przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową.


- Uważamy, iż przedstawione w projekcie rozporządzeń regulacje prawne, dotyczące narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji SP ZOZ w firmy kapitałowe, zostały przygotowane profesjonalnie i rzetelnie i uwzględniają przewarzająca część przedmiotów właściwego przygotowania i przeprowadzenia prawidłowej procedury prawnej i ekonomicznej – mówi Zenon Wasilewski, ekspert BCC.
Równocześnie BCC zwraca uwagę na występujące ważne różnice opinii pośród prawników i menadżerów ochrony zdrowia dotyczące osobowości prawnej SP ZOZ. W Ustawie o działalności leczniczej nie ma jednoznacznego zapisu, iż SP ZOZ posiada osobowość prawną wedle wymaganiami Kodeksu cywilnego. Zdaniem BCC ustawodawca powinien rozważyć zmianę art. 2 ust, 3 Ustawy o działalności leczniczej i sprecyzować definicję osoby prawnej prowadzącej działalność leczniczą wynikającą z regulaminów powyższej ustawy. Jej brak może mieć poważne skutki finansowe dla szpitali, które nie przekształcą się w firmy kapitałowe i będą dalej funkcjonować jako samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.


Przedsiębiorcy zwracają także uwagę, iż skuteczność przeprowadzenia przekształcenia SP ZOZ w spółkę kapitałową w znacznym stopniu uzależniona jest od właściwego doboru kadry menadżerskiej – zarówno zarządu jak i porady nadzorczej.


-Zagrożenia jakie dostrzegamy wynikają ze zbyt łatwej możliwości powoływania dotychczasowych dyrektorów aktualnych, zadłużonych SP ZOZ na prezesów zarządów nowych firm. Nieudolny dyrektor nie zamieni się przecież automatycznie w udolnego prezesa zarządu firmy kapitałowej – mówi Zenon Wasilewski.


Zdaniem BCC brakuje także odniesienia do funduszy unijnych, a przecież szpitale realizują sporo sporych projektów przy wsparciu środków europejskich. Niestety, zarówno w Ustawie, jak i w rozporządzeniach, nie sformułowano jednoznacznej wykładni w sprawie dotacji z UE w razie przekształcenia szpitala w spółkę kapitałową.


-Przekształcenie szpitali, w szczególności tych, które uzyskały już pomoc z funduszy UE, w firmy musi zostać poprzedzone dokładnie sformułowanym stanowiskiem nie tylko prawnym, lecz także pogłębioną analizą ekonomiczną. Te sprawy powinny być wnikliwie określone w w/w regulacjach – mówi Zenon Wasilewski.


W przekazanej MSP opinii, BCC zaproponował aby wprowadzić 14-dniowy moment vacatio legis dla obu rozporządzeń.


Czym jest BCC: Przekształcenia znaczenie w Leczenie B .