białystok centrum urazowe co to znaczy

Co to jest Białystok: 9,5 mln na centrum urazowe. Co znaczy: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w.

Czy przydatne?

Białystok: 9,5 mln na centrum urazowe definicja

Co znaczy:

Dofinansowanie unijneBiałystok: 9,5 mln na centrum urazowe

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Białymstoku otrzymało 9,5 mln zł dofinansowania na budowę centrum urazowego. Środki te pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Projekt dotyczy utworzenia centrum urazów wielonarządowych. Całkowity wydatek inwestycji wyniósł 11 mln złotych, pozostałą część środków pokryje Ministerstwo Zdrowia. Szpital jest największą placówką medyczną w regionie. Dysponuje bazą ok. 830 łóżkową i przyjmuje do leczenia stacjonarnego powyżej 35 tys. pacjentów rocznie. Opiekę stacjonarną sprawuje 26 klinik. Szpital posiada blok operacyjny, który zabezpiecza potrzeby klinik zabiegowych. Własnym blokiem operacyjnym dysponują: klinika kardiochirurgii, klinika chirurgii szczękowo-twarzowej i plastycznej i klinika ginekologii. Jesteśmy jedynym w północno-wschodniej Polsce ośrodkiem przeprowadzającym zabiegi przeszczepiania nerek. Klinika kardiologii inwazyjnej w 2007 roku uzyskała kategorię C, a więc najwyższy stopień referencyjności i zaliczona została do najlepszych w państwie ośrodków o podobnym profilu. Szpital jako jedyny w makroregionie północno-wschodniej Polski pracownię echokardiograficzną, pracownię elektrofizjologii i leczenia zaburzeń rytmu serca i pracownię prób wysiłkowych. Dlatego pacjenci z Podlasia nie muszą poszukiwać pomocy w innych częściach Polski. W styczniu 2006 roku został uruchomiony szpitalny oddział ratunkowy. Wg opinii konsultanta krajowego to jest jeden z najlepszych oddziałów ratunkowych w naszym państwie. Miesięcznie szpital udziela pomocy powyżej 5000 osobom.


Czym jest Białystok: 9,5 mln na centrum znaczenie w Leczenie B .