brak inwestycji sanitarnych co to znaczy

Co to jest Brak inwestycji sanitarnych to problem z NFZ. Co znaczy: to problem z NFZ Szpitale.

Czy przydatne?

Brak inwestycji sanitarnych to problem z NFZ definicja

Co znaczy:

Samorządy wobec wymagań prawaBrak inwestycji sanitarnych to problem z NFZ

Szpitale, które nie dostosują do końca 2015 roku swoich placówek do sanitarnych norm unijnych mogą mieć problemy z kontraktowaniem świadczeń w NFZ. W czasie gdy nowa Ustawa o działalności leczniczej obciąża samorządy odpowiedzialnością za kondycję finansową szpitali.

Franciszek MiśkowiczAutor: Franciszek MiśkowiczUstawa nakłada na samorządy wymóg regulowania wierzytelności szpitalnych, dając w zamian prawo do pomocy rządowej, lecz tylko w odniesieniu do części długów stworzonych przed 2010 rokiem. Zaległości i utraty szpitali powstałe w 2010 roku i potem obciążają samorząd, którego budżet jest ograniczony. Równocześnie prawo ustala, iż to samorząd jest odpowiedzialny za zapewnienie dostępu do świadczeń medycznych na zarządzanym terenie. Świadczenia zaś są kontraktowane w Narodowym Funduszu Zdrowia, który ustala wymogi konieczne do przyznania finansowania. wymogi te muszą być zgodne z przepisami prawa, lecz także muszą to prawo uwzględniać. Dlatego także, jeżeli rozporządzenie Ministra Zdrowia wprowadza konieczność dostosowania placówek i bloków operacyjnych szpitali do norm sanitarnych obowiązujących w całej UE do końca 2015 roku, to szpitale, by kontraktować świadczenia, muszą te normy spełniać. Natomiast dostosowanie to tych norm wymusza inwestycje, a te kosztują. Powstaje więc pewna luka pomiędzy możliwościami finansowymi szpitala i samorządu, który wedle Ustawą o działalności leczniczej musi myśleć o regulowaniu należności szpitala a potrzebami inwestycyjnymi i szansami ich zrealizowania. Na przykładzie Szpitala Specjalistycznego w Jaśle widać, iż problemy finansowe mogą pojawiać się przez wzgląd na niezapłaconymi nadwykonaniami. Gdyż jednak możliwości powiększenia budżetu są ograniczone, szpital musi zredukować wydatki funkcjonowania i dopasować własną rozmiar do rzeczywistych potrzeb leczenia.


Czym jest Brak inwestycji sanitarnych znaczenie w Leczenie B .