braniewo spółka może ruszyć co to znaczy

Co to jest Braniewo: Spółka może ruszyć w 2011 roku. Co znaczy: ruszyć w 2011 roku firma prawa.

Czy przydatne?

Braniewo: Spółka może ruszyć w 2011 roku definicja

Co znaczy:

pow. pracuje nad przekształceniemBraniewo: Firma może ruszyć w 2011 roku

firma prawa handlowego, która przejmie działalność szpitala w Braniewie może zacząć działać w kwietniu 2011 roku. >pow. porządkuje własne finanse, by przejąć zobowiązania placówki i zamierza pozyskać 8-9 mln zł pomocy rządowej.
Ratunkiem dla szpitala jest pomoc rządowa z planu BAutor: Shutterstock- Z punktu widzenia szpitala korzystne byłoby jak najszybsze utworzenie firmy, lecz >pow. nie jest w stanie przejąć całości zobowiązań, ponieważ skutkowałoby to przekroczeniem wyznaczników finansowych – mówi Paweł Fedorczyk, sekretarz powiatu. – Im dalej przekształcenie odsuwa się w okresie tym , tym >pow. ma większe możliwości przejąć długi szpitala, ponieważ nasze zadłużenie się minimalizuje. Jednak planujemy, iż zdążymy skorzystać z rządowego planu B, który obowiązuje do końca 2011 roku.

Szpital ma aktualnie 23,5 mln zł długu, w tym powyżej 14 mln zł przypada na ZUS. W relacji do sytuacji z przeszłości, kiedy zadłużenie rosło o 10 mln zł pośrodku 4 lat, w ostatnich latach rośnie nieznacznie, a z bieżącej działalności placówka notuje nawet niewielkie zyski. Jednak, jak mówi Fedorczyk, w dalszym ciągu wydatki pracownicze pozostają spore w stosunku do ogólnego budżetu. Kontrakt z NFZ na 2010 roku wynosi niespełna 4 mln zł. Od 2008 roku chirurgia i ginekologia funkcjonują jako NZOZy, nie mniej jednak kontrakt pierwszego na usługi wynosi w 2010 roku 1,8 mln zł, a drugiego - 1,9 mln zł.

Szpital powiatowy w Braniewie jest aktualnie likwidowany. Placówka prowadzi oddział chirurgiczny z blokiem operacyjnym i anestezjologią, oddział położniczo-ginekologiczny z pododdziałem noworodkowym, oddział dziecięcy, oddział wewnętrzny z salą intensywnego nadzoru kardiologicznego, dział rehabilitacji i fizykoterapii. Przy szpitalu funkcjonują poradnie specjalistyczne: chirurgiczna, konsultacyjna ginekologiczno-położnicza, rehabilitacji narządu ruchu i pracownie diagnostyczne : RTG, USG, EKG, prób wysiłkowych i badań holterowskich. Szpital posiada również laboratorium analityczne i bakteriologiczne. Pod koniec czerwca 2010 roku placówka otworzyła zakład opiekuńczo-leczniczy.


Czym jest Braniewo: Spółka może ruszyć znaczenie w Leczenie B .