leasing nowy prezes spółki co to znaczy

Co to jest BRE Leasing: nowy prezes spółki. Co znaczy: firmy Od 1 stycznia 2011 roku funkcję.

Czy przydatne?

BRE Leasing: nowy prezes spółki definicja

Co znaczy:

spółka leasignowa wymienia zarządBRE Leasing: nowy prezes firmy

Od 1 stycznia 2011 roku funkcję prezesa zarządu BRE Leasing Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością obejmie Mieczysław Woźniak, dotychczasowy dyrektor generalny firmy. Zastąpi na stanowisku wieloletniego prezesa, Mieczysława Groszka, który został wybrany na wiceprezesa zarządu Związku Banków Polskich.
Wspólnicy BRE Leasing Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością zamierzają powołać obecnego dyrektora generalnego Mieczysława Woźniaka na stanowisko prezesa zarządu na najbliższym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników. Dotychczasowy prezes BRE Leasing, Mieczysław Groszek obejmie funkcję wiceprezesa zarządu Związku Banków Polskich, na którą został powołany poprzez Walne Zebranie ZBP. Nowy prezes BRE Leasing, Mieczysław Woźniak związany jest z branżą od blisko 15 lat. Był członkiem zarządu i prezesem firm Handlowy-Leasing Spółka akcyjna (1995-2001) i BPH Leasing Spółka akcyjna (2001-2008), a również wiceprezesem zarządu PeKaO Leasing Spółka akcyjna (2009). Bezpośrednio przed przejściem do BRE Leasing Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością zajmował stanowisko doradcy zarządu BRE Bank Spółka akcyjna Jest absolwentem wydziałów Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej (dawny SGPiS) i Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Ma bardzo bogate doświadczenie w branży finansowej, z którą związany jest od 1990 roku. Pracował pomiędzy innymi w biurze przedstawicielskim Citibank, w Citibank (Poland) Spółka akcyjna i w banku inwestycyjnym Barclays de Zoette Wedd Limited. Jest żonaty, ma dwójkę dzieci. Mieczysław Groszek pracuje w bankowości od 1990 roku. Był między innymi prezesem zarządu Polskiego Banku Rozwoju SA i Mitttelaeuropeische Handelsbank AG we Frankfurcie/Menem i wiceprezesem zarządu BRE Banku SA. Jest absolwentem Ekonomiki Pracy i Polityki Socjalnej SGPiS (aktualnie SGH) w Warszawie. Jest doktorem ekonomii, autorem wielu publikacji naukowych. W przeszłości kierował również zespołem przygotowującym ustawę o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków (tak zwany ustawa oddłużeniowa).


Czym jest BRE Leasing: nowy prezes znaczenie w Leczenie B .