brzesko modernizacja co to znaczy

Co to jest Brzesko: modernizacja SOR za 4 mln zł. Co znaczy: mln zł Szpital powiatowy w Brzesku we.

Czy przydatne?

Brzesko: modernizacja SOR za 4 mln zł definicja

Co znaczy:

Unijne kapitał na inwestycjeBrzesko: modernizacja SOR za 4 mln zł

Szpital powiatowy w Brzesku we wrześniu 2010 roku może podpisać umowę na przekazanie środków na modernizację szpitalnego oddziału ratunkowego. Wtedy realizacja projektu wartego powyżej 4 mln zł. mogłaby rozpocząć się nareszcie 2010 roku.
- Aktualnie negocjujemy treść umowy – mówi Józefa Szczurek-Żelazko, Dyrektor szpitala. – Po jej podpisaniu na początku będziemy realizować część budowlaną, później wyposażeniową.

16 lipca 2010 r. Minister Zdrowia podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania unijnego w wysokości 3,5 mln zł. na projekt pod nazwą „Dostosowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Brzesku do wymagań obowiązujących regulaminów prawa wspólnie z doposażeniem w aparaturę medyczną”. Placówka zamierza rozbudować budynek SOR o region segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć i o stanowisko do dekontaminacji. Planuje również budowę tak zwany „ciepłej sieni” z bezkolizyjnym podjazdem dla dwóch karetek. Zmodernizowany oddział zostanie doposażony w nowy sprzęt jak na przykład aparat jezdny RTG. SPZOZ w Brzesku prowadzi jedenaście oddziałów, w tym urologiczny, rehabilitacji dla dzieci, chorób płuc, noworodkowy, wewnętrzny, ratunkowy. Szpital prowadzi 378 łóżek. Przy placówce funkcjonuje także dwadzieścia pięć poradni specjalistycznych, w tym między innymi leczenia bólu, logopedyczna, zdrowia psychicznego, nefrologiczna, neurologiczna, ortodontyczna, otolaryngologiczna, endokrynologiczna, cukrzycowa. Placówka prowadzi również zakład analityki medycznej i zakład radiologii, a również pracownie spirometryczna, cytologii, bronchoskopii, endoskopii. Pow. Brzeski liczy około 90 tys. mieszkańców.


Czym jest Brzesko: modernizacja SOR za znaczenie w Leczenie B .