busko zdrój modernizację co to znaczy

Co to jest Busko-Zdrój: 800 tys. zł na modernizację. Co znaczy: na modernizację 21 Wojskowy Szpital.

Czy przydatne?

Busko-Zdrój: 800 tys. zł na modernizację definicja

Co znaczy:

Inwestycja w lepsze warunki pobytuBusko-Zdrój: 800 tys. zł na modernizację

21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjny w Busku-Zdroju planuje modernizację 32 pokoi dla kuracjuszy. Prace planowo zaczną się w połowie listopada 2010 roku a zakończą 15 stycznia 2011 roku. Oferty można składać do 19 października 2010 roku.
Wadium w przetargu wynosi 25 tys. zł, a w przetargach na podstawie prawa o zamówieniach publicznych maksymalnie może wynosić 3 procent szacowanej wartości inwestycji, a więc w tym przypadku może ona być warta najwięcej 833 tys. zł. - Inwestycja jest prowadzona ze środków własnych placówki – mówi Jolanta Pudyszak z działu zamówień publicznych placówki – Chcemy poprawić warunki pobytu kuracjuszy.

Uzdrowisko dysponuje 320 miejscami i , jak zapewnia Pudyszak nie ma problemów z pozyskaniem kuracjuszy zarówno tych płacących za świadczenia, jak i tych w ramach umowy z NFZ. Kontrakt placówki z narodowym Funduszem Zdrowia na 2010 rok wynosi 4,1 mln zł, w tym 4 mln zł jest przeznaczone na rehabilitację leczniczą ( 3,9 mln zł na rehabilitację w warunkach stacjonarnych), a 132 tys. zł na leczenie stomatologiczne.

Celem szpitala jest organizowanie i prowadzenie działalności profilaktycznej, leczniczej i rehabilitacyjnej w dziedzinie schorzeń narządu ruchu, reumatologii, układu nerwowego, chorób skóry, a również układu krążenia ze szczególnym uwzględnieniem chorób naczyń obwodowych. Fundamentalnym wskazaniem do leczenia w uzdrowisku są dolegliwości narządu ruchu pochodzenia: reumatoidalnego, neurologicznego, ortopedycznego. Szpital jest przystosowany do obsługi pacjentów niepełnosprawnych.


Czym jest Busko-Zdrój: 800 tys. zł na znaczenie w Leczenie B .