trade pożyczka wartości co to znaczy

Co to jest M.W. Trade: pożyczka o wartości 7,6 mln zł. Co znaczy: 6 mln zł M.W. Trade firma.

Czy przydatne?

M.W. Trade: pożyczka o wartości 7,6 mln zł definicja

Co znaczy:

Zawarcie znaczącej umowyM.W. Trade: pożyczka o wartości 7,6 mln zł

M.W. Trade firma świadcząca usługi finansowe dla szpitali udzieliła pożyczki samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej w wysokości 7 640 tys. zł. Ostateczny termin spłaty ustalono na 30 czerwca 2014 roku.
Pożyczka była oprocentowana. Szczegółowe warunki tej umowy, w tym wysokość prowizji nie odbiegają od standardów rynkowych służących w umowach tego typu. W umowie nie zostały zawarte postanowienia dotyczące kar umownych. To jest zarazem największa umowa zawarta z tym podmiotem pośrodku ostatnich 12 miesięcy. W momencie krótszym niż 12 miesięcy firma zawarła z tym podmiotem umowy o łącznej wartości nominalnej 7 681 tys. zł. Kryterium uznania umowy za znaczną jest przekroczenie wartości 10 proc. kapitałów własnych M.W Trade. Przy ustaleniu wartości przekroczenia progu 10 proc. uwzględniono sumę umów zawartych z danym kontrahentem w momencie krótszym niż 12 miesięcy. M.W. Trade Spółka akcyjna świadczy usługi na rzecz podmiotów należących do sektora publicznej służby zdrowia, głownie publicznych szpitali, i szerokiej ekipy podmiotów dostarczających produkty i usługi na rzecz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Rozwiązania finansowe są dostosowane do klienta indywidualnie. Od 2006 roku M.W. Trade rozwija usługę „Hospital Fund”. Szpitale publiczne korzystają z usług takich spółek jak MW Trade, w wypadku, kiedy nie mogą pozyskać kredytów z banku trzy największe spółki świadczące tego typu usługi na rynku polskim to Magellan, M.W. Trade i Electus. firma M.W. Trade działa od 2004 roku. Od 2008 jest notowana na GPW.


Czym jest M.W. Trade: pożyczka o znaczenie w Leczenie M .