prywatyzacja kolejnych trzech co to znaczy

Co to jest MSP: prywatyzacja kolejnych trzech uzdrowisk. Co znaczy: następnych trzech uzdrowisk.

Czy przydatne?

MSP: prywatyzacja kolejnych trzech uzdrowisk definicja

Co znaczy:

Inwestorzy zaproszeni do negocjacjiMSP: prywatyzacja następnych trzech uzdrowisk

zaczął się mechanizm prywatyzacji następnych trzech uzdrowisk. Ministerstwo Skarbu Państwa zaprasza inwestorów do składania ofert w kwestii nabycia udziałów firm: Uzdrowisko Kamień Pomorski Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością, Uzdrowisko Przerzeczyn Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością,, i Uzdrowisko Wieniec Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością,,,
Potencjalni inwestorzy są zaproszeni do negocjacji. Termin składania pisemnych odpowiedzi upływa w dniu 18 maja 2010 roku. Do nabycia jest 15.485 udziałów dla jednego nabywcy, o wartości nominalnej 500 zł, stanowiących 89,5% kapitału zakładowego Uzdrowiska Kamień Pomorski Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością,,,, W Uzdrowisku Przerzeczyn Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością,,,,, na sprzedaż jest 88.980 udziałów o wartości nominalnej 50 zł, stanowiących 85,72% kapitału zakładowego. W razie Uzdrowiska Wieniec Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością,,,,,, to jest 21.728 udziałów o wartości nominalnej 500 zł. Fundamentalnym obiektem działalności firm jest działalność lecznicza i rehabilitacyjna. Wedle ustawą o komercjalizacji i prywatyzacji (z dnia 30 sierpnia 1996 r.) uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% udziałów każdej ze firm uzdrowiskowych. W razie wygaśnięcia prawa uprawnionych osób do nieodpłatnego nabycia udziałów Minister przewiduje sposobność zbycia ich inwestorowi wyłonionemu w trakcie negocjacji.

Uzdrowisko Kamieniec świadczy usługi w dziedzinie lecznictwa, rehabilitacji medycznej, profilaktyki i wypoczynku. Podstawowa działalność Firmy obejmuje leczenie schorzeń narządu ruchu stworzonych na tle ortopedyczno-urazowym, neurologicznym i reumatologicznym. Ponadto specjalizuje się we wczesnej rehabilitacji kardiologicznej, ogólnoustrojowej, neurologicznej i rehabilitacji kobiet po mastektomii. Uzdrowisko dysponuje kilkoma przedmiotami sanatoryjnymi. To są - szpital uzdrowiskowy „Mieszko z Zakładem Przyrodoleczniczym” i trzy sanatoria uzdrowiskowe „Chrobry”, „Dąbrówka” i „Gryf” z zakładami przyrodoleczniczymi i zabiegowymi, „Zakład Przyrodoleczniczy Feniks” i kryty basen solankowy.

Uzdrowisko Przerzeczyn jest jednym z najmniejszych w Polsce, a jego udział w przychodach sektora państwowych firm uzdrowiskowych jest szacowany na około 0,7% (dane za lata 2005 – 2007). Podstawom źródłem przychodów są kontrakty z NF. Działalność lecznicza prowadzona jest w ramach NZOZ, w skład którego wchodzi „Sanatorium Uzdrowiskowe”, „Zakład Przyrodoleczniczy” i „gabinet Uzdrowiskowa”. Lecznictwo uzdrowiskowe prowadzone tu jest na bazie własnych źródeł wód leczniczych. W swojej ofercie Firma posiada ok. 30 rodzajów zabiegów leczniczych z zakresu balneoterapii i hydroterapii, kinezyterapii, fizykoterapii czy krioterapii. Kluczowym profilem leczniczym są dolegliwości reumatyczne, schorzenia narządów ruchu i pourazowe.

Działalność Uzdrowiska Wieniec skupia się w pierwszej kolejności na świadczeniu usług z zakresu rehabilitacji i ochrony zdrowia. W ramach swojej działalności Uzdrowisko prowadzi trzy poradnie: rehabilitacyjną, nauki zdrowotnej i poradnię psychologiczną. Firma realizuje te zadania w formach stacjonarnego i ambulatoryjnego lecznictwa uzdrowiskowego (schorzenia narządu ruchu, układu krążenia), szpitalnego lecznictwa kardiologicznego, świadczeń rehabilitacyjnych w ramach prewencji ZUS, świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych i świadczeń rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych. Usługi są świadczone w ramach PCP i komercyjnie. Firma zajmuje się również produkcją wody mineralnej z własnego źródła, i wydobyciem borowiny z własnych złóż.


Czym jest MSP: prywatyzacja kolejnych znaczenie w Leczenie M .