zapłata podjęte leczenie co to znaczy

Co to jest Zapłata za podjęte leczenie. Co znaczy: leczenie NFZ nie płaci za różnicowanie przyczyn.

Czy przydatne?

Zapłata za podjęte leczenie definicja

Co znaczy:

Rozliczenia świadczeń neurologicznychopłata za podjęte leczenie

NFZ nie płaci za różnicowanie przyczyn schorzenia neurologicznego, tylko za leczenie już podjęte po postawionej diagnozie. W czasie gdy, by stwierdzić, co konkretnie pacjentowi dolega, należy wykluczyć szereg jednostek chorobowych, do czego konieczne jest prowadzenie drogich badań.
Ewa KołodziejskaAutor: E. Kołodziejska

Symptomy neurologiczne, które występują u pacjenta, mogą mieć taki sam charakter w wielu jednostkach chorobowych i tak aby zróżnicować powody występowania ustalonych objawów, należy wykonać szereg badań diagnostycznych. Jedyną możliwością zajrzenia do wnętrza głowy jest wykonanie badań tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego. Te badania są drogie, lecz konieczne przy poszukaniu przyczyn schorzenia neurologicznego. W czasie gdy płatności dokonywane poprzez NFZ uwzględniają postawioną już diagnozę i wybór określonej procedury medycznej, a nie rzeczywiste wydatki poniesione w czasie diagnostyki różnicowej. Badania diagnostyczne muszą być niekiedy powtarzane, gdyż
symptomy chorobowe ulegają zmianom albo wyniki badań obrazowych są niejednoznaczne. Schorzenia neurologiczne będą występować coraz częściej, gdyż społeczeństwo się starzeje i coraz więcej osób choruje na udary. Po ich przebyciu występuje spora niesprawność i, by poprawić funkcjonowanie pacjenta, niezbędna jest rehabilitacja. W tym momencie w Kielcach jest jeden oddział neurologiczny liczący 55 łóżek, który zabezpiecza populację miasta Kielc (około 200 tys. osób) i okolicznych gmin (następne kilkaset tys. osób). Dostępna liczba łóżek neurologicznych jest zbyt mała w stosunku do potrzeb, tym bardziej, iż nie mamy oddzielnego oddziału rehabilitacji neurologicznej, koniecznej właśnie w razie pacjentów po przebytych udarach. Są oni rehabilitowani w ramach oddziału rehabilitacji. Po otwarciu Centrum Neurologii liczącego 150 łóżek, 27 zostanie przeznaczonych na potrzeby wczesnej rehabilitacji neurologicznej, 50 łóżek na oddział udarowy z 8 stanowiskami do intensywnej opieki neurologicznej, pozostałe łóżka na oddział neurologiczny.


Czym jest Zapłata za podjęte leczenie znaczenie w Leczenie Z .