kody sekcji co to znaczy

Sekcja DG kodów PKD. Zobacz listę kodów z częsci [DG.

Kody PKD z części DG

Która sekcja PODSEKCJA DG
Nazwa grupy
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Produkcja wyrobów chemicznych

Działalność szczegółówo Produkcja wyrobów chemicznych .

Która sekcja PODSEKCJA DG
Nazwa grupy
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Produkcja wyrobów chemicznych

Działalność szczegółówo Produkcja wyrobów chemicznych .

Która sekcja PODSEKCJA DG
Nazwa grupy 24.01.2008
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Produkcja podstawowych chemikaliów

Działalność szczegółówo Produkcja podstawowych chemikaliów .

Która sekcja PODSEKCJA DG
Nazwa grupy 24.01.2008
Klasa 24.11.2008
Podklasa 24.11.Z

Czym się zajmuje Produkcja gazów technicznych

Działalność szczegółówo Produkcja gazów technicznych .

Która sekcja PODSEKCJA DG
Nazwa grupy 24.01.2008
Klasa 24.12.2008
Podklasa 24.12.Z

Czym się zajmuje Produkcja barwników i pigmentów

Działalność szczegółówo Produkcja barwników i pigmentów .

Która sekcja PODSEKCJA DG
Nazwa grupy 24.01.2008
Klasa 24.13
Podklasa 24.13.Z

Czym się zajmuje Produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych

Działalność szczegółówo Produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych .

Która sekcja PODSEKCJA DG
Nazwa grupy 24.01.2008
Klasa 24.14
Podklasa 24.14.Z

Czym się zajmuje Produkcja chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych

Działalność szczegółówo Produkcja chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych .

Która sekcja PODSEKCJA DG
Nazwa grupy 24.01.2008
Klasa 24.15
Podklasa 24.15.Z

Czym się zajmuje Produkcja nawozów i związków azotowych

Działalność szczegółówo Produkcja nawozów i związków azotowych .

Która sekcja PODSEKCJA DG
Nazwa grupy 24.01.2008
Klasa 24.16
Podklasa 24.16.Z

Czym się zajmuje Produkcja tworzyw sztucznych

Działalność szczegółówo Produkcja tworzyw sztucznych .

Która sekcja PODSEKCJA DG
Nazwa grupy 24.01.2008
Klasa 24.17
Podklasa 24.17.Z

Czym się zajmuje Produkcja kauczuku syntetycznego

Działalność szczegółówo Produkcja kauczuku syntetycznego .

Która sekcja PODSEKCJA DG
Nazwa grupy 24.02.2008
Klasa 24.20
Podklasa 24.20.Z

Czym się zajmuje Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych

Działalność szczegółówo Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych .

Która sekcja PODSEKCJA DG
Nazwa grupy 24.03.2008
Klasa 24.30
Podklasa 24.30.Z

Czym się zajmuje Produkcja farb i lakierów

Działalność szczegółówo Produkcja farb i lakierów .

Która sekcja PODSEKCJA DG
Nazwa grupy 24.04.2008
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Produkcja wyrobów farmaceutycznych

Działalność szczegółówo Produkcja wyrobów farmaceutycznych .

Która sekcja PODSEKCJA DG
Nazwa grupy 24.04.2008
Klasa 24.41
Podklasa 24.41.Z

Czym się zajmuje Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych

Działalność szczegółówo Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych .

Która sekcja PODSEKCJA DG
Nazwa grupy 24.04.2008
Klasa 24.42
Podklasa 24.42.Z

Czym się zajmuje Produkcja leków i wyrobów farmaceutycznych

Działalność szczegółówo Produkcja leków i wyrobów farmaceutycznych .

Która sekcja PODSEKCJA DG
Nazwa grupy 24.05.2008
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Produkcja środków myjących i czyszczących, artykułów kosmetycznych i toaletowych

Działalność szczegółówo Produkcja środków myjących i czyszczących, artykułów .

Która sekcja PODSEKCJA DG
Nazwa grupy 24.05.2008
Klasa 24.51
Podklasa 24.51.Z

Czym się zajmuje Produkcja środków myjących i czyszczących

Działalność szczegółówo Produkcja środków myjących i czyszczących .

Która sekcja PODSEKCJA DG
Nazwa grupy 24.05.2008
Klasa 24.52
Podklasa 24.52.Z

Czym się zajmuje Produkcja artykułów kosmetycznych i toaletowych

Działalność szczegółówo Produkcja artykułów kosmetycznych i toaletowych .

Która sekcja PODSEKCJA DG
Nazwa grupy 24.06.2008
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Produkcja wyrobów chemicznych pozostałych

Działalność szczegółówo Produkcja wyrobów chemicznych pozostałych .

Która sekcja PODSEKCJA DG
Nazwa grupy 24.06.2008
Klasa 24.61
Podklasa 24.61.Z

Czym się zajmuje Produkcja materiałów wybuchowych

Działalność szczegółówo Produkcja materiałów wybuchowych .

Która sekcja PODSEKCJA DG
Nazwa grupy 24.06.2008
Klasa 24.62
Podklasa 24.62.Z

Czym się zajmuje Produkcja klejów i żelatyn

Działalność szczegółówo Produkcja klejów i żelatyn .

Która sekcja PODSEKCJA DG
Nazwa grupy 24.06.2008
Klasa 24.63
Podklasa 24.63.Z

Czym się zajmuje Produkcja olejków eterycznych

Działalność szczegółówo Produkcja olejków eterycznych .

Która sekcja PODSEKCJA DG
Nazwa grupy 24.06.2008
Klasa 24.64
Podklasa 24.64.Z

Czym się zajmuje Produkcja chemikaliów fotograficznych

Działalność szczegółówo Produkcja chemikaliów fotograficznych .

Która sekcja PODSEKCJA DG
Nazwa grupy 24.06.2008
Klasa 24.65
Podklasa 24.65.Z

Czym się zajmuje Produkcja niezapisanych nośników informacji

Działalność szczegółówo Produkcja niezapisanych nośników informacji .

Która sekcja PODSEKCJA DG
Nazwa grupy 24.06.2008
Klasa 24.66
Podklasa 24.66.Z

Czym się zajmuje Produkcja wyrobów chemicznych pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Działalność szczegółówo Produkcja wyrobów chemicznych pozostałych, gdzie indziej .

Która sekcja PODSEKCJA DG
Nazwa grupy 24.07.2008
Klasa 24.70
Podklasa 24.70.Z

Czym się zajmuje Produkcja włókien chemicznych

Działalność szczegółówo Produkcja włókien chemicznych .