reverse repo operacje co to znaczy

Co oznacza REVERSE REPO A OPERACJE WARUNKOWE? Czym jest zakup bonów skarbowych z jednoczesnym ich.

Czy przydatne?

Definicja REVERSE REPO A OPERACJE WARUNKOWE

Co oznacza: zakup bonów skarbowych z jednoczesnym ich odsprzedaniem w przyszłości