działalność banku centralnego co to znaczy

Firmy z kodami PKD: Działalność banku centralnego. Lista firm, przedsiębiorstw.

Informacje Działalność banku centralnego

Która sekcja SEKCJA J
Nazwa grupy 65.1
Klasa 65.11
Podklasa 65.11.Z
Czym się zajmuje Działalność banku centralnego
Działalność szczegółówo Działalność banku centralnego .
W tej klasie/podklasie są także:
  • Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  • Pozostałe formy udzielania kredytów,
  • Ubezpieczenia oraz fundusze emerytalno-rentowe, bez gwarantowanej prawnie opieki społecznej,
  • Działalność maklerska i zarządzanie funduszami,
  • Ubezpieczenia pozostałe.