kody sekcji co to znaczy

Sekcja J kodów PKD. Zobacz listę kodów z częsci [J.

Kody PKD z części J

Która sekcja SEKCJA J
Nazwa grupy
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Pośrednictwo finansowe

Działalność szczegółówo Pośrednictwo finansowe .

Która sekcja SEKCJA J
Nazwa grupy 65.1
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Pośrednictwo pieniężne

Działalność szczegółówo Pośrednictwo pieniężne .

Która sekcja SEKCJA J
Nazwa grupy 66.0
Klasa 66.03
Podklasa 66.03.Z

Czym się zajmuje Ubezpieczenia pozostałe

Działalność szczegółówo Ubezpieczenia pozostałe .

Która sekcja SEKCJA J
Nazwa grupy 66.0
Klasa 66.01
Podklasa 66.01.Z

Czym się zajmuje Ubezpieczenia na życie

Działalność szczegółówo Ubezpieczenia na życie .

Która sekcja SEKCJA J
Nazwa grupy
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Pośrednictwo finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalno-rentowych

Działalność szczegółówo Pośrednictwo finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i .

Która sekcja SEKCJA J
Nazwa grupy 65.1
Klasa 65.11
Podklasa 65.11.Z

Czym się zajmuje Działalność banku centralnego

Działalność szczegółówo Działalność banku centralnego .

Która sekcja SEKCJA J
Nazwa grupy 65.1
Klasa 65.12
Podklasa

Czym się zajmuje Pośrednictwo pieniężne pozostałe

Działalność szczegółówo Pośrednictwo pieniężne pozostałe .

Która sekcja SEKCJA J
Nazwa grupy 65.1
Klasa 65.12
Podklasa 65.12.A

Czym się zajmuje Działalność bankowa pozostała

Działalność szczegółówo Działalność bankowa pozostała .

Która sekcja SEKCJA J
Nazwa grupy 65.1
Klasa 65.12
Podklasa 65.12.B

Czym się zajmuje Pośrednictwo pieniężne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane

Działalność szczegółówo Pośrednictwo pieniężne pozostałe, gdzie indziej .

Która sekcja SEKCJA J
Nazwa grupy 65.2
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Pośrednictwo finansowe pozostałe

Działalność szczegółówo Pośrednictwo finansowe pozostałe .

Która sekcja SEKCJA J
Nazwa grupy 65.2
Klasa 65.21
Podklasa 65.21.Z

Czym się zajmuje Leasing finansowy

Działalność szczegółówo Leasing finansowy .

Która sekcja SEKCJA J
Nazwa grupy 65.2
Klasa 65.22
Podklasa 65.22.Z

Czym się zajmuje Pozostałe formy udzielania kredytów

Działalność szczegółówo Pozostałe formy udzielania kredytów .

Która sekcja SEKCJA J
Nazwa grupy 65.2
Klasa 65.23
Podklasa 65.23.Z

Czym się zajmuje Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane

Działalność szczegółówo Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej .

Która sekcja SEKCJA J
Nazwa grupy 66.0
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Ubezpieczenia oraz fundusze emerytalno-rentowe, bez gwarantowanej prawnie opieki społecznej

Działalność szczegółówo Ubezpieczenia oraz fundusze emerytalno-rentowe, bez .

Która sekcja SEKCJA J
Nazwa grupy 66.0
Klasa 66.02
Podklasa 66.02.Z

Czym się zajmuje Fundusze emerytalno-rentowe

Działalność szczegółówo Fundusze emerytalno-rentowe .

Która sekcja SEKCJA J
Nazwa grupy
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym i ubezpieczeniami

Działalność szczegółówo Działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym .

Która sekcja SEKCJA J
Nazwa grupy 67.1
Klasa
Podklasa

Czym się zajmuje Działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym

Działalność szczegółówo Działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym .

Która sekcja SEKCJA J
Nazwa grupy 67.1
Klasa 67.11
Podklasa 67.11.Z

Czym się zajmuje Zarządzanie rynkiem finansowym

Działalność szczegółówo Zarządzanie rynkiem finansowym .

Która sekcja SEKCJA J
Nazwa grupy 67.1
Klasa 67.12
Podklasa

Czym się zajmuje Działalność maklerska i zarządzanie funduszami

Działalność szczegółówo Działalność maklerska i zarządzanie funduszami .

Która sekcja SEKCJA J
Nazwa grupy 67.1
Klasa 67.12
Podklasa 67.12.A

Czym się zajmuje Działalność maklerska

Działalność szczegółówo Działalność maklerska .

Która sekcja SEKCJA J
Nazwa grupy 67.1
Klasa 67.12
Podklasa 67.12.B

Czym się zajmuje Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i zbiorczym portfelem papierów wartościowych

Działalność szczegółówo Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i zbiorczym portfelem .

Która sekcja SEKCJA J
Nazwa grupy 67.1
Klasa 67.13
Podklasa 67.13.Z

Czym się zajmuje Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Działalność szczegółówo Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej .

Która sekcja SEKCJA J
Nazwa grupy 67.2
Klasa 67.20
Podklasa 67.20.Z

Czym się zajmuje Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi

Działalność szczegółówo Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i .