podatku stopa efektywna co to znaczy

Co oznacza EFEKTYWNA STOPA PODATKU? Czym jest iloraz stawki podatku zapłaconego i dochodu.

Czy przydatne?

Definicja EFEKTYWNA STOPA PODATKU

Co oznacza: iloraz stawki podatku zapłaconego i dochodu podlegającego opodatkowaniu