popytu dochodowa elastyczność co to znaczy

Co oznacza ELASTYCZNOŚĆ DOCHODOWA POPYTU? Czym jest Jest mierzona w procentach - przedstawia, o ile.

Czy przydatne?

Definicja ELASTYCZNOŚĆ DOCHODOWA POPYTU

Co to jest: miara, która informuje, w jaki sposób zmiana dochodów ludności wpływa na wielkość popytu na dane dobro.

Co oznacza: Jest mierzona w procentach - przedstawia, o ile proc. wymienił się popyt na dane dobro w wyniku procentowej zmiany wielkości dochodu. Rodzaje popytu względem dochodów:- sztywny (popyt na dane dobro nie wymienia się pod wpływem zmian dochodów);- proporcjonalny (popyt na dane dobro wymienia się w takim samym stopniu, w jakim zmieniają się dochody ludności); - elastyczny (procentowe zmiany popytu są większe niż procentowe zmiany dochodów)