return assets co to znaczy

Co oznacza ROA (Return on Assets)? Czym jest stopa zwrotu z aktywów; iloraz zysku netto i aktywów.

Czy przydatne?

Definicja ROA (Return on Assets)

Co oznacza: stopa zwrotu z aktywów; iloraz zysku netto i aktywów na koniec okresu obrotowego