market rynek co to znaczy

Co oznacza RYNEK (market)? Czym jest Podmiotami rynku są kupujący i sprzedający, obiektami wyroby i.

Czy przydatne?

Definicja RYNEK (market)

Co to jest: wyznaczone w celach handlowych miejsce, w którym dokonywane są transakcje - kupna/sprzedaży towarów i usług; relacje wymienne między dostawcami i odbiorcami kształtujące popyt i podaż oraz wysokość cen.

Co oznacza: Podmiotami rynku są kupujący i sprzedający, obiektami wyroby i usługi. Rynek jest areną rywalizacji sprzedających, której charak ter zależy od relacji popytu i podaży - rynek konsumenta (podaż > popyt) albo producenta (popyt > podaż)