kapitału ucieczka co to znaczy

Co oznacza UCIECZKA KAPITAŁU? Czym jest W najwyższym stopniu powszechny i kłopotliwy sposób.

Czy przydatne?

Definicja UCIECZKA KAPITAŁU

Co to jest: przeniesienie przez obywateli kraju aktywów finansowych za granicę w celu uniknięcia opodatkowania, inflacji, niestabilności politycznej lub innych niekorzystnych okoliczności.

Co oznacza: W najwyższym stopniu powszechny i kłopotliwy sposób "ucieczki" to wymiana pieniądza krajowego na walutę obcą, co uszczupla rezerwy międzynarodowe. Te waluty mogą być przechowywane, lecz częściej są deponowane za granicą. Pozostają tam z wielu względów na przykład obawą przed obciążeniem podatkowym mającym na celu obsługę długu, ryzykiem kursowym, kontrolą przepływu kapitału w przyszłości w wypadku nagłej potrzeby.Warunkiem zatrzymania uciekającego kapitału jest powstanie zdrowej polityki makroekonomicznej, która gwarantuje wypłacalność, a w tym zdrowego i sprawiedliwego mechanizmu podatkowego, który może przyciągać fundusze do państwie, oferując posiadaczom kapitału wysoką stopę zwrotu