wskaźnik udziału kapitału co to znaczy

Co oznacza WSKAŹNIK UDZIAŁU KAPITAŁU WŁASNEGO W FINANSOWANIU MAJĄTKU? Czym jest iloraz kapitału.

Czy przydatne?

Definicja WSKAŹNIK UDZIAŁU KAPITAŁU WŁASNEGO W FINANSOWANIU MAJĄTKU

Co oznacza: iloraz kapitału własnego i wartości aktywów