wyznaniowy związek co to znaczy

Co znaczy Związek wyznaniowy? Czym jest Specyficzny typ zorganizowanej społeczności ludzkiej.

Czy przydatne?

Co to jest Związek wyznaniowy

Definicja po angielsku: Religious association.

Definicja: Specyficzny typ zorganizowanej społeczności ludzkiej, posiadający określony ustrój wewnętrzny, zdolny do wytworzenia organów władzy, spełniających funkcje wewnętrzne i reprezentujących związek na zewnątrz i uprawnionych do określania praw i obowiązków swoich członków. Fundamentalnym kryterium wyodrębniającym związek wyznaniowy od innych organizacji socjalnych jest cel, który podlega na zapewnieniu wyznawcom możliwości zaspokajania ich potrzeb religijnych

Czym jest Wyznaniowy Związek znaczenie w Słownik na Z .