działalność usługowa co to znaczy

Firmy z kodami PKD: Działalność usługowa w zakresie naprawy i konserwacji narzędzi ręcznych.

Informacje Działalność usługowa w zakresie naprawy i konserwacji narzędzi ręcznych mechanicznych

Która sekcja PODSEKCJA DK
Nazwa grupy 29.04.2008
Klasa 29.41
Podklasa 29.41.B
Czym się zajmuje Działalność usługowa w zakresie naprawy i konserwacji narzędzi ręcznych mechanicznych
W tej klasie/podklasie są także:
  • Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  • Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  • Produkcja pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa, z wyłączeniem działalności usługowej,
  • Produkcja pomp i sprężarek,
  • Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych.