otwarto światową bibliotekę co to znaczy

Co to jest Otwarto Światową Bibliotekę Cyfrową. Czym jest internautom dostęp do dóbr kultury i.

Czy przydatne?

Otwarto Światową Bibliotekę Cyfrową - definicja

Co znaczy: Projektowi patronuje UNESCO. Twórcy chcą ułatwić internautom dostęp do dóbr kultury i zaszczepić chęć do zdobywania wiedzy, a zwłaszcza do czytania książek. Dla realizacji projektu, bliższą współpracę nawiązały UNESCO, agencja ONZ do spraw nauki, Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych i 32 innych partnerów z całego świata. Dzięki zaangażowaniu wielu podmiotów stworzono Światową Bibliotekę Cyfrową, gdzie każdy mieszkaniec naszej planety, mający dostęp do internetu, zdobył bezpłatny i nieograniczony dostęp do głownych zabytków informacji. Pośród zbiorów znalazły się manuskrypty, mapy, rzadkie książki, filmy, nagrania dźwiękowe, wydruki, a również fotografie. Serwis Biblioteki popularny jest w siedmiu językach - angielskim, arabskim, chińskim, francuskim, hiszpańskim, portugalskim i rosyjskim. Dostępne dzieła zapisane są w 40 językach. Pośród ciekawych eksponatów należy wymienić pierwszą europejską mapę Nowego Świata z 1562 roku, jedyny egzemplarz pierwszej książki wydanej na Filipinach po hiszpańsku i w języku tagalog, serbski manuskrypt z XI wieku czy szczątki żółwia, na których widoczne są jedne z pierwszych zapisów języka chińskiego. na podstawie: wprost.pl

Definicje jak Otwarto Światową Bibliotekę Cyfrową znaczenie w Słownik na O.