remed obligacji co to znaczy

Co to jest Remedis: 200 mln zł z obligacji. Co znaczy: obligacji Akcjonariusze Remedis w trakcie.

Czy przydatne?

Remedis: 200 mln zł z obligacji definicja

Co znaczy:

Finansowanie działalności firmyRemedis: 200 mln zł z obligacji

Akcjonariusze Remedis w trakcie walnego zebrania zwołanego na 20 czerwca 2011 roku zdecydują o emisji obligacji o wartości nominalnej do 200 mln zł. Środkami pozyskanymi w ten sposób spółka sfinansuje bieżącą działalność.
Remedis planuje przeprowadzić emisję do 31 grudnia 2012 roku. Dotychczas firma pozyskała z emisji obligacji powyżej 10 mln zł. Akcjonariusze mają również zatwierdzić sprawozdanie finansowe firmy za 2010 rok. Remedis po czterech kwartałach 2010 roku zanotowała 1,9 mln zł przychodów ze sprzedaży. W całym 2010 roku firma udzieliła finansowania krótkoterminowego o wartości 9,88 mln zł i długoterminowego o wartości 17,4 mln zł. Zysk netto w 2010 roku wyniósł 154 tys zł, co jest pięciokrotnie więcej niż w analogicznym okresie roku 2009.


Po pierwszym kwartale 2011 roku firma zanotowała 363 tys zł przychodów ze sprzedaży. Rezultat netto był jednak niekorzystny na poziomie 47 tys zł. Do końca marca 2011 roku firma udzieliła pożyczek o łącznej wartości 2,3 mln zł i wyemitowała obligacje o wartości 2,6 mln zł. Prognoza zarządu mówi, iż w 2011 roku firma udzieli finansowania o wartości 35 mln zł i osiągnie 3,57 mln zł przychodów ze sprzedaży. Zysk netto ma wynieść 720 tys zł.


Remedis oferuje usługi finansowania szpitali i samorządów. W ofercie ma factoring, pożyczki, doradztwo, pośrednictwo kredytowe, wykup wierzytelności, sporządzanie analiz i programów naprawczych. firma Remedis SA kontynuuje pracę i misję spółki Obsługa Wierzytelności "Faktor" Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością – aktualnie KLN Investments Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością spółka działa od 2006 roku. Fundamentalną działalnością spółki był obrót wierzytelnościami i pośrednictwo w tym zakresie na rzecz banków (między innymi BIG Bank Gdański, BIG Bank Spółka akcyjna, AmerBank Spółka akcyjna,, i Bank Współpracy Europejskiej Spółka akcyjna,,, ). W razie banków z gatunku BIG i AmerBanku Spółka akcyjna,,,, ) spółka organizowała transakcje nabycia wierzytelności wobec szpitali – jednostek budżetowych skarbu państwa, z kolei z BWE Spółka akcyjna,,,,, ) spółka organizowała mechanizm nabywania wierzytelności i emisji weksli komercyjnych poprzez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej z przeznaczeniem środków na spłatę wierzytelności cywilnoprawnych. firma prowadziła także windykację nabytych, niespłaconych wierzytelności należnych bankowi od tych zakładów.


Czym jest Remedis: 200 mln zł z znaczenie w Leczenie R .