koszty płac oraz składek co to znaczy

Definicja Koszty płac oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Interpretacja podatkowa: Od 1.

Czy przydatne?

Definicja Koszty płac oraz składek na ubezpieczenia społeczne

Co znaczy: Od 1 stycznia 2009 r. wydatki płac i  wydatki składek emerytalno-rentowych (w części finansowanej poprzez płatnika) i składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych będą stanowiły   wydatki uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, lecz pod warunkiem, iż zostały wypłacone, postawione do dyspozycji albo opłacone w terminie wynikającym z odpowiednich regulaminów. /CIT/PIT 2009/