telemedycyna pozwala co to znaczy

Co to jest Telemedycyna pozwala na obniżenie kosztów badania pacjentów. Czym jest takich jak.

Czy przydatne?

Telemedycyna pozwala na obniżenie kosztów badania pacjentów definicja

Co to oznacza: Telemedycyna to wykorzystanie nowoczesnych technologii, takich jak internet, łączy satelitarnych czy sieci komórkowych w świadczeniu usług medycznych na odległość. Taka forma opieki nad pacjentem jest w krajach wysoko rozwiniętych ważnym uzupełnieniem bezpośredniego kontaktu lekarz - pacjent. Forma ta przynosi wiele korzyści, m.in. przyspiesza diagnostykę, ułatwia dostęp do opieki zdrowotnej osobom oddalonym od ośrodków medycznych, ogranicza koszt związane z np. transportem.Transmisja danychW Polsce na wykonywanie usług medycznych na rzecz pacjenta za pośrednictwem nowoczesnych technologii coraz częściej decydują się prywatne centra medyczne.- Na rozwój telemedycyny postawiliśmy cztery lata temu uruchamiając Centrum Teleradiologii - mówi Zbigniew Gniadek, dyrektor centrum należącego do Enel-Med.Zastosowanie nowych rozwiązań technicznych, związanych z transmisją danych za pomocą bezpiecznego łącza, pozwala na przesłanie obrazu z tomografii komputerowej bądź rezonansu magnetycznego drogą cyfrową do pracowni diagnostycznej. Umożliwia to chociażby opisywanie badań przez całą dobę.- Jest to szczególne udogodnienie dla szpitali powiatowych, gdzie liczba wykonywanych badań jest mniejsza, przez co koszty zapewnienia ciągłości dyżuru lekarza radiologa przekładają się na wysoką cenę jednostkową badania - dodaje Zbigniew Gniadek.Elektroniczna historia chorobyCentra medyczne wykorzystują nowoczesne technologie również do usprawnienia pracy swojego personelu. Medicover wprowadził np. elektroniczną historię choroby, czyli tzw. EMR (Electronic Medical Record).- System ten pozwala na łatwy i szybki dostęp do pełnej i jednolitej strukturalnie elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta z dowolnego gabinetu lekarskiego wyposażonego w komputer - stację lekarską. Obecnie dostęp do systemu ma jedynie lekarz. Chcemy, aby przy użyciu bezpiecznej strony internetowej już wkrótce dostęp do części własnych danych medycznych mieli również nasi pacjenci - mówi Tomasz Barski, członek zarządu Medicover.Program pilotażowy TPRównież Telekomunikacja Polska SA przygotowuje się do wejścia w segment usług z zakresu telemedycyny. Obecnie prowadzony jest program pilotażowy w tym zakresie. Jak na razie przedstawiciele TP nie chcą mówić o jego efektach. Pierwszych efektów finansowych wprowadzenia nowego zakresu usług spółka spodziewa się najpóźniej do 2009 roku.

Czym jest Telemedycyna pozwala na znaczenie w Słownik na T .