kryzys finansowy odczuje co to znaczy

Co to jest Kryzys finansowy odczuje również Fundusz Zdrowia. Czym jest się nad obniżeniem założeń.

Czy przydatne?

"Kryzys finansowy odczuje również Fundusz Zdrowia" definicja

Co to oznacza: Czy przez wzgląd na kryzysem finansowym Fundusz zastanawiał się nad obniżeniem założeń do planu finansowego NFZ na 2009 rok?– Od 2005 roku konsumujemy efekty wzrostu gospodarczego i narastający poziom składki zdrowotnej. W rezultacie do budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia wpływało i wpływa więcej pieniędzy, niż przewiduje plan finansowy na dany rok. Mam jednak świadomość, iż ta hossa musi kiedyś się skończyć. Cykle gospodarcze, wzrosty i załamania powtarzają się co pięć, sześć lat. Prędzej czy potem będziemy mieli do czynienia z sytuacją podobną do tej z 2000 roku, kiedy ściągalność składki była niższa, niż przewidywały plany finansowe ówczesnych instytucji ubezpieczeniowych, a więc kas chorych. Pogorszenie koniunktury może wystąpić niebawem – pośrodku ok. dwóch lat. Jeżeli tak się stanie, NFZ nie będzie już miał takich nadwyżek jak do chwili obecnej. Przewidując taki scenariusz, w tym roku przeprowadzamy istotne i kosztowne zmiany w systemie finansowania świadczeń zdrowotnych, ponieważ teraz możemy sobie na nie pozwolić. Czy to znaczy, iż kryzys finansowy odbije się negatywnie na finansach Funduszu już w 2009 roku?– Nie wykluczam, iż w przyszłym roku ściągalność składki może być na niższym poziomie niż aktualnie. To natomiast może wywołać, iż nie wygospodarujemy nadwyżek i będziemy realizować założenia planu finansowego Funduszu bez komfortu posiadania dodatkowych środków. Nie sądzę, tak aby były jakieś zasadnicze tąpnięcia, lecz z pewnością rok 2009 nie będzie tak dobry finansowo jak aktualny.Jesteście w stanie na bieżąco reagować na takie zmiany koniunktury gospodarczej?– Zarządzając pieniędzmi ubezpieczonych, musimy na bieżąco reagować na zmiany koniunktury. Trzeba pamiętać, iż 2009 rok będzie pierwszym, gdy do NFZ nie wpłyną dodatkowe kapitał wynikające ze wzrostu poziomu składki. Będziemy więc polegać tylko na wzroście gospodarczym, dlatego plan finansowy na 2009 rok tylko minimalnie jest różna od tegorocznego. W takiej sytuacji należy bardzo wstrzemięźliwie podchodzić do kwestii wartości kontraktów ze świadczeniodawcami na rok kolejny. Przewiduję, iż w 2009 roku będziemy stabilizować ceny świadczeń zdrowotnych, więc świadczeniodawcy nie mogą liczyć na przyrost wyceny punktu taki jak w 2008 roku. Planujemy zwiększać dostępność leczenia dla pacjentów przez zwiększanie liczby zakontraktowanych świadczeń.Jakie działania NFZ już zostały zakwestionowane poprzez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który zarzuca Funduszowi nadużywanie pozycji monopolisty? Czy Funduszowi grożą kary finansowe ? Czy Fundusz nie wie, do jakich nieprawidłowości dochodzi w pracowniach mammograficznych, mimo iż płaci za te usługi ? Jak Prezes NFZ ocenia propozycję Ministerstwa Zdrowia objęcia kobiet podejmujących pracę i już pracujących obowiązkowymi badaniami mammograficznymi i cytologicznymi?patrz pełną treść wywiadu w eGP

Czym jest Kryzys finansowy odczuje znaczenie w Słownik na K .