alter pracownia piotrkowie co to znaczy

Co to jest Alteris: pracownia CT w Piotrkowie Tryb.. Co znaczy: w Piotrkowie Tryb. Alteris.

Czy przydatne?

Alteris: pracownia CT w Piotrkowie Tryb. definicja

Co znaczy:

Nowy tomograf komputerowy w szpitaluAlteris: pracownia CT w Piotrkowie Tryb.

Alteris, dystrybutor sprzętu GE uruchomił pracownię 64-rzędowego tomografu komputerowego w Szpitalu Wojewódzkim w Piotrkowie Trybunalskim. Sprzęt został sprzedany szpitalowi za 3,6 mln zł brutto. Zapis obrazu i archiwizacja odbywać się będą w formie cyfrowej.
Zakupiony aparat to jeden z najnowocześniejszych tomografów tej klasy w woj. łódzkim. Oferuje szeroki zakres możliwości diagnostycznych, efektywność pracy i odpowiednią jakość badania. W woj. łódzkim w 2011 roku umowy na finansowanie badań tomografii komputerowej poprzez Narodowy Fundusz Zdrowia posiada 25 placówek, w tym 17 placówek publicznych. W samej Łodzi kontrakty NFZ na badania tomografii ma 11 placówek, w tym trzy niepubliczne.


Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi czternaście oddziałów szpitalnych w, w tym kardiologiczny, obserwacyjno-zakaźny, urazowo-ortopedyczny, laryngologiczny, neurologiczny, okulistyczny, dla przewlekle chorych i szpitalny oddział ratunkowy. Przy placówce funkcjonuje dziesięć poradni specjalistycznych, w tym między innymi onkologiczna, neurologiczna, skórno-wenerologiczna, okulistyczna, gruźlicy i chorób płuc. Przy szpitalu mieści się również zakład diagnostyki obrazowej i zakład diagnostyki laboratoryjnej. Rocznie szpital hospitalizuje ok. 17 tys pacjentów. Zakład Diagnostyki Obrazowej wykonuje rocznie ok. 60 tys badań.


Kontrakt szpitala z Narodowym Funduszem Zdrowia w 2011 roku wynosi 46,68 mln zł, w tym na leczenie szpitalne jest przeznaczone ok. 35 mln zł. Umowa na finansowanie badań tomografem komputerowym do końca czerwca 2011 roku ma wartość 422 tys. zł.


Alteris (www.alteris.pl) jest dostawcą rozwiązań teleradiologicznych na polskim rynku. Spółka koncentruje się na rozwoju i sprzedaży mechanizmów informatycznych dla zakładów diagnostyki obrazowej. Sprzedaje również aparaturę do diagnostyki obrazowej.


Czym jest Alteris: pracownia CT w znaczenie w Leczenie A .