opolskie nzoz co to znaczy

Co to jest Opolskie: 2 mln zł dla NZOZ-ów. Co znaczy: Samorząd województwa opolskiego 16 sierpnia.

Czy przydatne?

Opolskie: 2 mln zł dla NZOZ-ów definicja

Co znaczy:

Konkurs o unijne środkiOpolskie: 2 mln zł dla NZOZ-ów

Samorząd województwa opolskiego 16 sierpnia 2010 roku ogłosi konkurs o dotacje unijne z przeznaczeniem na zakupy sprzętowe i inwestycje infrastrukturalne dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. Do podziału będzie 2 mln zł.
- To są kapitał niewykorzystane w wyniku niższych cen przetargowych poprzez poprzednich beneficjentów – mówi Stanisław Łągiewka, dyrektor departamentu zdrowia urzędu marszałkowskiego w Opolu.

W poprzednim konkursie dofinansowano 8 mln zł szesnaście projektów na łączną kwotę 12 mln zł. Środki w większości zostały przeznaczone na zakupy sprzętowe.

W Opolskiem funkcjonuje 413 niepublicznych placówek, które świadczą usługi ambulatoryjne. Ambulatoryjną opiekę zdrowotną w 2004 roku sprawowało 326 zakładów opieki zdrowotnej, w tym 73 publiczne i 253 niepubliczne i 274 indywidualnych i grupowych praktyk lekarskich i stomatologicznych. Spośród 326 zakładów opieki zdrowotnej 102 były zlokalizowane na wsi.

Jak wynika z zapisów Strategii Ochrony Zdrowia dla Województwa Opolskiego na lata 2006-2013 do słabych stron województwa zaliczyć należy: niedostateczną dostępność do poradni specjalistycznych w terenie i brak specjalistycznej kadry poza większymi miastami regionu. Ponadto notuje się wysoki parametr śmiertelności przedszpitalnej w ostrych incydentach naczyniowych mózgu i serca.Infrastrukturę medyczną na terenach wiejskich należy określić jako słabo rozwiniętą. Poradnie specjalistyczne charakteryzują się niedostatecznym wyposażeniem w sprzęt diagnostyczny, obserwuje się nierówny dostęp do usług ambulatoryjnych, a poziom informatyzacji ocenia się jako niewystarczający.


Czym jest Opolskie: 2 mln zł dla NZOZ-ów znaczenie w Leczenie O .