finansowe definicje finanse co to znaczy

Słownik prawa, medycyny, analityki i biznesu. Co to jest? Porady finasowe, daradztwo w zakresie.

Słownik definicji dla przedsiębiorców

Firma, spółka i inne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Definicje ekonomiczne.

  • OTWARTA POZYCJA PŁYNNOŚCI (niedopasowanie bilansowe zapadalności odpowiednich składników aktywów i pasywów)
  • KONCEPCJA FIRMY (sformułowanie dla bliższej i dalszej przyszłości alternatywnych odpowiedzi na pytania: co chcemy osiągnąć i kim będziemy dla naszych klientów)
  • KREDYT BUDOWLANO-HIPOTECZNY (rozłożony na długi czas kredyt na budowę domu lub mieszkania, który po pewnym...)
  • KARTA DEBETOWA (karta płatnicza, z reguły płaska, zwana też elektroniczną. )
  • KAMPANIA (zaplanowana szczegółowo akcja, zmierzająca do określonego celu.)

Definicje finansowe i ekonomiczne

Definicje ze świata finansów. Pojęcia z zakresu ekonomii. Definicje ekonomiczne.

Co to jest? Definicje podatkowe

Pojęcia podatkowe, z zakresu podatków.

Zagadnienia inwestycyjne

Inwestowanie w biznes. Pasywny dochód. Jak zarabiać.

  • Kredyt redyskontowy Bank centralny odkupuje od banków komercyjnych weksle, które zostały przez nie uprzednio zdyskontowane. Bank komercyjny może przedstawić weksel do redyskonta w banku centralnym ...
  • Telemarketing to jedna z form marketingu bezpośredniego używająca telekomunikacji i technik przetwarzania danych połączonych z systemem zarządzania, w celu optymalizacji procesów komunikacji ...
  • Kaucja (suma gwarancyjna) suma pieniędzy, która stanowi zabezpieczenie na wypadek niedotrzymania umowy przez stronę przeciwną . Osoba, dla której potrzeb suma gwarancyjna została wypła
  • Pieniądz bezgotówkowy Jest to forma pieniądza występująca tylko i wyłącznie w postaci zapisów na bankowych rachunkach depozytowych płatnych na żądanie przez właścicieli tych rachunków (tzw. pieniądz ba
  • Euro Jest to nazwa nowej waluty krajów członkowskich Unii Europejskiej, której głównym celem ma być pogłębienie intergracji gospodarczej w obrębie unii. Euro ma zastąpić waluty krajó...