finansowe definicje finanse co to znaczy

Słownik prawa, medycyny, analityki i biznesu. Co to jest? Porady finasowe, daradztwo w zakresie.

Słownik definicji dla przedsiębiorców

Firma, spółka i inne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Definicje ekonomiczne.

 • ZAMKNIĘCIE POZYCJI (ustanie praw i zobowiązań związanych z kupnem albo sprzedażą kontraktu terminowego)
 • BILANS PŁATNICZY (zestawienie, wyrażające w pieniądzu transakcje dokonane z zagranicą w określony)
 • LEASINGODAWCA (strona umowy; właściciel dobra)
 • FANTAZJA (zdolność do wyobrażenia sobie czegoś, do przetwarzania i wzbogacania przedmio...)
 • ZLECENIE WAN (zlecenie wszystko lub nic - wykonywane wyłącznie w całości)

Definicje finansowe i ekonomiczne

Definicje ze świata finansów. Pojęcia z zakresu ekonomii. Definicje ekonomiczne.

 • Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego Dochód pochodzący ze sprzedaży środków trwałych, inwestycji, wartości niematerialnych i prawnych
 • Zasoby mieszkaniowe Ogół mieszkań zamieszkanych i nie zamieszkanych znajdujących się w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.
  Do zasobów mieszkaniowych nie zalicza się obiektów zbiorowego zam...
 • Dywidendy akcjonariuszy Forma dochodu z tytułu własności otrzymywanego poprzez właścicieli akcji, do którego nabywają oni uprawnienia w skutek przekazania środków finansowych do dyspozycji przedsiębior...
 • Kaczki-brojlery Ptactwo domowe z ekipy Anas (kaczkowate) w wieku ponad 2 tygodni przeznaczone do szybkiego, intensywnego tuczu
 • Powierzchnia uprawy innych roślin pastewnych Powierzchnia upraw innych, takich jak na przykład zboża, rzepak i rzepik czy gorczyca przeznaczonych na zestaw w formie zielonki albo na przyoranie

Co to jest? Definicje podatkowe

Pojęcia podatkowe, z zakresu podatków.

Zagadnienia inwestycyjne

Inwestowanie w biznes. Pasywny dochód. Jak zarabiać.

 • Depozyt terminowy (Fixed deposit) - depozyt bankowy na okreslony termin zapadalności, dokonany po stałej stopie oprocentowania; kwota pieniężna powierzona bankom na krótki okres, na ustalone z góry
 • Alokacja składki Część składki, która jest inwestowana przez towarzystwo
 • Kombinowane ubezpieczenie Inaczej: ubezpieczenie pakietowe. Polega na objęciu jedną polisą kilku ryzyk ubezpieczeniowych. Dzieje się tak często w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych (pakiet OC, AC, NNW,
 • Majątek prywatny Majątek osoby fizycznej, który nie należy do majątku spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ani do udziału w majątku spółki pod firmą lub spółki komandytowej.
 • Kurs natychmiastowy Faktyczny kurs wymiany obcej waluty przy jej dostarczaniu w danym dniu.