finansowe definicje finanse co to znaczy

Słownik prawa, medycyny, analityki i biznesu. Co to jest? Porady finasowe, daradztwo w zakresie.

Słownik definicji dla przedsiębiorców

Firma, spółka i inne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Definicje ekonomiczne.

 • CYKL PRODUKCYJNY (czas od momentu pobrania surowca z magazynu do momentu przekazania gotowego wyrobu do magazynu wyrobów gotowych)
 • STAKEHOLDERS (w pierwszej kolejności organizacjie i ekipy socjalne w otoczeniu spółki, które są w jakiś sposób uzależnione od niej i (albo) które wpływają (((albo mogą wpływać) na jej funkcjono)
 • BEZPIECZNA AKCJA (BLUE CHIP) (akcja przedsiębiorstwa cieszącego się niezłą reputacją)
 • RECESJA (moment spadku łącznej produkcji i innego rodzaju wahania wytrącające gospodarkę ze ścieżki wzrostu)
 • STYMULACYJNA FUNKCJA BUDŻETU PAŃSTWA (bazuje na tym, iż dzięki narzędzi budżetowych kraj wywołuje albo wzmacnia zjawiska i zachowania pozytywne z punktu widzenia interesów z kolei zniechęca do działań niekorzystnych...)

Definicje finansowe i ekonomiczne

Definicje ze świata finansów. Pojęcia z zakresu ekonomii. Definicje ekonomiczne.

 • Odpady Każda substancja albo element należący do jednej z kategorii odpadów, ustalonych w załączniku nr 1 do Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. Nr 62, poz. 628), których p
 • Mieszkanie wyposażone w ciepłą wodę Mieszkanie, do którego ciepła woda doprowadzona jest z elektrociepłowni, ciepłowni bądź z kotłowni osiedlowej, a w budynku wielomieszkaniowym także z kotłowni lokalnej. To jest rów
 • Organy władzy i administracji rządowej Organy władzy - najwyższe, niezależne od innych (w dziedzinie nałożonej poprzez prawo kompetencji) wewnętrznej jednostki organizacyjne Państwa, zaopatrzone w uprawnienie (oparte
 • Ruch pasażerów w portach morskich Liczba pasażerów, którzy przyjechali albo wyjechali z portów polskich na statkach pasażerskich, towarowych i promach zarówno w ruchu międzynarodowym jak i krajowym.
  Ruch między
 • Produkcja globalna Suma produkcji globalnej produktów (wyrobów i usług) wszystkich sektorów własności lub sektorów instytucjonalnych albo suma produkcji globalnej produktów (wyrobów i usług) wszystki

Co to jest? Definicje podatkowe

Pojęcia podatkowe, z zakresu podatków.

Zagadnienia inwestycyjne

Inwestowanie w biznes. Pasywny dochód. Jak zarabiać.

 • Wkłady a vista Środki w bankach które są ulokowane na tzw. kontach żyrowych, mogą być w dowolnej chwili i wysokości uzyskane z powrotem, poza obrotem gotówkowym mogą być wykorzystywane do obrotu
 • OC Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za wykonywanie niektórych zawodów, czy zajęć. W Polsce obowiązuje pięć rodzajów ubezpieczenia OC: Posiadaczy pojazdów mechanicznych za s...
 • Poręczenie W oparciu o przepisy k.c. w umowie poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie w przypadku, gdy dłużnik zobowiązania nie wykona.
 • Nikiel miękki, kowalny o srebrzystobiałej barwie i silnym połysku. Wykorzystywany głównie w produkcji stali nierdzewnej oraz przy wyrobie monet i aparatury chirurgicznej.
 • Kwotowanie bezpośrednie (Direct quotation) - kurs wymiany walut, w którym wartość jednostki waluty obcej jest kwotowana w jednostkach waluty krajowej.