finansowe definicje finanse co to znaczy

Słownik prawa, medycyny, analityki i biznesu. Co to jest? Porady finasowe, daradztwo w zakresie.

Słownik definicji dla przedsiębiorców

Firma, spółka i inne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Definicje ekonomiczne.

  • EPS (Earnings Per Share) (zysk netto przypadający na jedną akcję)
  • ZYSK CAŁKOWITY (ZC) (różnica pomiędzy całkowitym utargiem (przychodem) ze sprzedaży produkcji a poniesionym na jej wytworzenie kosztem całkowitym)
  • BAZA MAGAZYNOWA (zespół budynków i budowli magazynowych wspólnie z wyposażeniem i budynkami towarzyszącymi, zlokalizowanych na jednym terenie, przeważnie należącym do jednego podmiotu gospodarczego)
  • ANALITYK (osoba badająca i oceniająca sytuację ekonomiczno - finansową firm)
  • SAMODZIELNI UCZESTNICY GIEŁDY (przedstawiciele banków i innych instytucji finansowych, którzy dokonują trans...)

Definicje finansowe i ekonomiczne

Definicje ze świata finansów. Pojęcia z zakresu ekonomii. Definicje ekonomiczne.

Co to jest? Definicje podatkowe

Pojęcia podatkowe, z zakresu podatków.

Zagadnienia inwestycyjne

Inwestowanie w biznes. Pasywny dochód. Jak zarabiać.

  • Dokumenty ubezpieczeniowe Dokumenty potwierdzające zawartą umowę ubezpieczenia oraz inne z nią związane tj. wniosek, polisa, załączniki, aneksy, certyfikaty, polisy, umowy ubezpieczenia (OWU, umowy genera
  • Karta affinity Są to zazwyczaj karty kredytowe szczególnego typu. Banki wydają je we współpracy z różnymi organizacjami, fundacjami, partiami lub stowarzyszeniami. Dzięki tym kartom, posiadacz...
  • Joint venture Jedna z form międzynarodowej kooperacji przemysłowej o charakterze kapitałowym, polegająca na podjęciu przez co najmniej dwóch partnerów wspólnej działalności w ramach utworzone
  • Emisja pieniądza Jest to proces wprowadzenia do obiegu pieniądza gotówkowego w postaci banknotów oraz bilonu. Proces ten jest dokonywana przez bank centralny lub przez skarb państwa. Wielkość emisj
  • Krzyżowa transakcja walutowa (Cross-currency transaction) - bezpośrednia transakcja wymiany walut kwotowanych w stosunku do innej waluty.