finansowe definicje finanse co to znaczy

Słownik prawa, medycyny, analityki i biznesu. Co to jest? Porady finasowe, daradztwo w zakresie.

Słownik definicji dla przedsiębiorców

Firma, spółka i inne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Definicje ekonomiczne.

 • HANDEL HURTOWY (zawodowe pośrednictwo między wytwórcami płodów rolnych i producentami wyrobów pr)
 • WARSET (nazwa mechanizmu notującego warszawskiej giełdy)
 • CAD (COMPUTER AIDED DESIGN) (projektowanie wspomagane przez komputer; jest istotne przy wykonywaniu szkiców )
 • DEFLACJA (1) stan nierównowagi w gospodarce wyrażający się wyższą podażą wszystkich tow...)
 • OPPS (zysk operacyjny przypadający na jedną akcję)

Definicje finansowe i ekonomiczne

Definicje ze świata finansów. Pojęcia z zakresu ekonomii. Definicje ekonomiczne.

 • Ubój gospodarczy jałówek Liczba i waga żywa ubitych w gospodarstwie, w momencie sprawozdawczym, samic bydła domowego w wieku 1 roku i starszych, które nie miały nigdy potomstwa, z przeznaczeniem na spożyci
 • Ludność miejska Liczba osób (ogółem albo wg ustalonych cech) zamieszkująca w danym momencie czasu w miejscowościach posiadających urzędowe prawa miejskie (status miasta)
 • Sprzedaż śmietany Liczba mleka krowiego przetworzonego w momencie sprawozdawczym w gospodarstwie rolnym na śmietanę z przeznaczeniem na sprzedaż bezpośrednią na targowiskach
 • Zakład opiekuńczo-leczniczy Zakład opiekuńczo - leczniczy udzielający całodobowych świadczeń zdrowotnych, który obejmuje swoim zakresem pielęgnację i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji i za...
 • Klub sportowy Podstawowa jednostka organizacyjna realizująca cele i zadania w dziedzinie kultury fizycznej działająca jako osoba prawna, lub jako osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą w rozumi

Co to jest? Definicje podatkowe

Pojęcia podatkowe, z zakresu podatków.

Zagadnienia inwestycyjne

Inwestowanie w biznes. Pasywny dochód. Jak zarabiać.

 • Odroczenie terminu płatności Udzielane przez bank powszechne odroczenie płatności na prośbę dłużnika, który w danej chwili nie może dotrzymać swoich zobowiązań, ale spodziewa się, że w przyszłości będzie to m
 • Karta przedpłacona Karta przedpłacona to rodzaj kart bankowych znanych również jako karta typu elektroniczna portmonetka (ang. Electronic Purse). Karty te funkcjonują na innej zasadzie niż znane kart
 • Eurodolar Dolar przechowywany poza granicami USA i zdeponowany przez osobę (lub bank) nie będąca rezydentem USA, więc nie podlegający ograniczeniom Rezerwy Generalnej, używany głównie do
 • Asekuracja Inne określenie ubezpieczenia.
 • Osoba prawna Wyodrębniona jednostka organizacyjna, która zgodnie z obowiązującymi przepisami może występować jako samodzielny podmiot prawa.