finansowe definicje finanse co to znaczy

Słownik prawa, medycyny, analityki i biznesu. Co to jest? Porady finasowe, daradztwo w zakresie.

Słownik definicji dla przedsiębiorców

Firma, spółka i inne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Definicje ekonomiczne.

  • OPCJA WYKUPU (dodatkowy, prócz umowy, zapis ustalający warunki wykupienia przedmiotu leasingu poprzez leasingobiorcę po wygaśnięciu okresu umowy)
  • INDEKS GIEŁDOWY (miernik zmian cen papierów wartościowych; obejmuje papiery danego typu albo ich wybraną grupę)
  • CZYNNIKI PRODUKCJI (wszystkie środki użyte w produkcji. )
  • SYSTEM OCEN PRACOWNIKÓW (formalna sposób określonego wartosciowania (ewaluacji) pracy i uczestnictwa osób zatrudnionych w organizacji; ocena obejmuje zwykle zarówno ilościowe jak i jakościowe aspekty uczes)
  • WSPÓŁCZYNNIK KAPITALIZACJI ZYSKÓW (P/E, PRICE/EARNINGS RATIO) (rynkowa cena akcji podzielona poprzez zysk przypadający na jedną akcję)

Definicje finansowe i ekonomiczne

Definicje ze świata finansów. Pojęcia z zakresu ekonomii. Definicje ekonomiczne.

Co to jest? Definicje podatkowe

Pojęcia podatkowe, z zakresu podatków.

Zagadnienia inwestycyjne

Inwestowanie w biznes. Pasywny dochód. Jak zarabiać.

  • Leasingodawca Strona umowy leasingu. Oddaje przedmiot leasingu do korzystania i pobiera z tego tytułu czynsz leasingowy.
  • Karta bankomatowa Karta bankomatowa służy tylko i wyłącznie do użytku w bankomacie (wypłata gotówki, sprawdzenie salda, zasilenie telefonu, funkcja depozytowa), nie można nią płacić w sklepie, a
  • Doradca inwestycyjny Licencjonowany przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd doradca w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi. Istnieją dwa zasadnicze obszary działalności doradcy i...
  • Kapitał początkowy MKUE Będzie wyliczony każdej osobie, która rozpoczęła pracę w starym systemie i nie ukończyła 50 lat (jeśli przed 1 stycznia 1999 uzyskała prawo do ubezpieczenia społecznego), jego wyso
  • Likwidacja szkody Ogół czynności wykonywanych przez towarzystwo ubezpieczeniowe w celu ustalenia przyczyny i skutków wypadku ubezpieczeniowego oraz obliczenia wysokości odszkodowania należnego poszk