finansowe definicje finanse co to znaczy

Słownik prawa, medycyny, analityki i biznesu. Co to jest? Porady finasowe, daradztwo w zakresie.

Słownik definicji dla przedsiębiorców

Firma, spółka i inne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Definicje ekonomiczne.

  • KURS OSTATNI (ostatnie notowanie waloru w systemie notowań ciągłych)
  • WARTOSCI DEWIZOWE (zagraniczne środki płatnicze i pieniężne i opiewające na walutę obcą weksle, czeki, asygnaty kasowe, akredytywy, polecenia wypłaty i przekazy, złoto i platyna, papiery wartości)
  • PŁACA NETTO (jest sumą środków pieniężnych po uwzględnieniu potrąceń, na przykład podatku dochodowego)
  • GRUPA NIEFORMALNA (dobrowolna, spontaniczna, tworzona na bazie więzi nieformalnych organizacja)
  • NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY (NFI) (firma powołana w ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji, posiadająca akcje prywatyzowanych przedsiębiorstw wniesione do programu poprzez Skarb Państwa; istnieje 14 Narodowych Fun)

Definicje finansowe i ekonomiczne

Definicje ze świata finansów. Pojęcia z zakresu ekonomii. Definicje ekonomiczne.

Co to jest? Definicje podatkowe

Pojęcia podatkowe, z zakresu podatków.

Zagadnienia inwestycyjne

Inwestowanie w biznes. Pasywny dochód. Jak zarabiać.

  • System walutowy Zespół norm prawnych, reguł, zasad i zwyczajów określających warunki i regulujących sposoby funkcjonowania pieniądza w transakcjach międzynarodowych. Wyróżnia się krajowe (narod...
  • Kredyt kupiecki Kredyt udzielany kupującemu bezpośrednio przez sprzedawcę. Odbywa się bez pośrednictwa banku. W praktyce jest odroczeniem zapłaty za otrzymane towary lub usługi.
  • Grupa kapitałowa Jednostka dominująca wraz ze wszystkimi jednostkami zależnymi i stowarzyszonymi.
  • Fundusze zagraniczne Fundusze umożliwiające inwestowanie poza granicami kraju. Mogą to być fundusze złożone wyłącznie z obligacji lub akcji. Istnieje również możliwość inwestowania w poszczególne se...
  • Sesja giełdowa Określony przedział czasu, w którym mogą być zawierane transakcje na giełdzie. Na giełdzie warszawskiej sesje odbywają się regularnie w miejscu zwanym parkietem, od poniedziałku...