finansowe definicje finanse co to znaczy

Słownik prawa, medycyny, analityki i biznesu. Co to jest? Porady finasowe, daradztwo w zakresie.

Słownik definicji dla przedsiębiorców

Firma, spółka i inne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Definicje ekonomiczne.

 • ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE (świadczenia pieniężne zapewniane poprzez kraj: emerytury, renty, opieka zdrowotna, zasiłki mieszkaniowe, zasiłki dla niepracujących)
 • BESSA (RYNEK NIEDŹWIEDZIA) (długookresowa tendencja spadkowa kursów)
 • MAKROOTOCZNIE (szerokie otoczenie przedsiębiorstwa. Można do niego zaliczyć takie elementy fi)
 • C/W K (cena/wartość księgowa; iloraz (parametr) wartości rynkowej firmy i jej wartości księgowej)
 • SYMBOLIKA (SYMBOLISM) (zespół symboli, służących jako środek wyrazu tożsamości spółki, np: nazwa, kolorystyka, przedmioty graficzne, typografia itd)

Definicje finansowe i ekonomiczne

Definicje ze świata finansów. Pojęcia z zakresu ekonomii. Definicje ekonomiczne.

 • Powierzchnia sprzedażowa sklepu Część lokalu sklepowego przeznaczona na ekspozycję towarów i sprzedaż (tzn. część przeznaczona do eksponowania towarów i obsługi nabywców), mierzona w m kw
 • Gospodarstwo indywidualne o powierzchni 1 ha i mniej użytków rolnych Gospodarstwo rolne prowadzone poprzez osobę fizyczną (albo grupę osób), którego powierzchnia użytków rolnych jest mniejsza ((albo równa 1 ha.dawniej - Działka rolna
 • Imigranci Osoby przyjeżdżające z zagranicy do państwie w celu osiedlenia się (zamieszkania na stałe) albo na pobyt czasowy
 • Sprzedaż eksportowa opodatkowana stawką VAT 0% Wartość towarów i usług sprzedawanych poprzez podmioty krajowe na eksport, które są wedle ustawą o podatku od towarów i usług VAT opodatkowane kwotą 0%
 • Wiek rozrodczy Wiek, gdzie kobieta zdolna jest (biologicznie) do urodzenia dziecka. W praktyce statystycznej GUS, jako wiek rozrodczy (dla umiarkowanej strefy klimatycznej, w jakiej znajduje się

Co to jest? Definicje podatkowe

Pojęcia podatkowe, z zakresu podatków.

Zagadnienia inwestycyjne

Inwestowanie w biznes. Pasywny dochód. Jak zarabiać.

 • Kredyt redyskontowy Bank centralny odkupuje od banków komercyjnych weksle, które zostały przez nie uprzednio zdyskontowane. Bank komercyjny może przedstawić weksel do redyskonta w banku centralnym ...
 • Losowanie funduszy emerytalnych Każda osoba, która w nowym systemie podejmie pracę, ma obowiązek wybrać fundusz emerytalny w ciągu siedmiu dni od daty jej rozpoczęcia. Jeśli tego nie zrobi, ZUS przyśle jej przy
 • Przelew Usługa przekazania środków na podstawie dyspozycji klienta na wskazany rachunek.
 • Wyciąg z rachunku bankowego Dokument sporządzony przez oddział operacyjny dla posiadacza rachunku bankowego, informujący o dokonanych na tym rachunku operacjach i wynikającym z nich saldzie na koniec określon
 • Bankructwo sytuacja finansowa osoby fizycznej lub jednostki gospodarującej (dłużnika), polegająca na braku możliwości uregulowania zobowiązań wobec wierzycieli; bankructwo przedsiębiorstwa