finansowe definicje finanse co to znaczy

Słownik prawa, medycyny, analityki i biznesu. Co to jest? Porady finasowe, daradztwo w zakresie.

Słownik definicji dla przedsiębiorców

Firma, spółka i inne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Definicje ekonomiczne.

  • BADANIE PRACY (czynności prowadzone w celu dokonania usprawnień w organizacji pracy poprzez p)
  • EKSTENSYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH (wykorzystanie przez przedłużenie ich czasu pracy (np. przez wprowadzenie pracy n)
  • C/W K (cena/wartość księgowa; iloraz (parametr) wartości rynkowej firmy i jej wartości księgowej)
  • ADJUSTMENT (adjustment) (klasyfikacja, zmiana, korekta; wprowadzenie zmian w wewnętrznej polityce gospodarczej albo oficjalnego kursu walut w celu zrównoważenia bilansu płatniczego)
  • DATA UREGULOWANIA (ZOBOWIĄZANIA) (termin, gdzie musi zostać dokonana płatność z tytułu zawartej transakcji)

Definicje finansowe i ekonomiczne

Definicje ze świata finansów. Pojęcia z zakresu ekonomii. Definicje ekonomiczne.

Co to jest? Definicje podatkowe

Pojęcia podatkowe, z zakresu podatków.

Zagadnienia inwestycyjne

Inwestowanie w biznes. Pasywny dochód. Jak zarabiać.

  • Venture capital Kapitał średnio- i długoterminowy, lokowany w akcjach lub udziałach przedsiębiorstw, z zamiarem ich późniejszej odsprzedaży dla realizacji zysków, których podstawowym źródłem jest
  • Indos Przeniesienie praw własności wynikających z czeku, weksla, konosamentu, dowodu składowego. Osoba przekazująca swoje prawa do otrzymania określonych wartości nazywana jest indosa
  • Karta kredytowa Karta, która umożliwia posiadaczowi korzystanie ze środków, których aktualnie nie ma na rachunku, do wysokości limitu kredytowego określonego przez bank. Bank określa termin spł...
  • Dewaluacja pieniądza Jest to obniżka kursu waluty danego kraju w stosunku do kursów innych walut i bardzo często jest przeprowadzona przez organy państwowe.
  • Weksel in blanco Inaczej weksel czysty, bez wpisanej daty realizacji zobowiązania i wysokości sumy wekslowej. Najczęściej załączona jest do niego deklaracja wekslowa.