finansowe definicje finanse co to znaczy

Słownik prawa, medycyny, analityki i biznesu. Co to jest? Porady finasowe, daradztwo w zakresie.

Słownik definicji dla przedsiębiorców

Firma, spółka i inne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Definicje ekonomiczne.

Definicje finansowe i ekonomiczne

Definicje ze świata finansów. Pojęcia z zakresu ekonomii. Definicje ekonomiczne.

  • Usługi obce Wydatek usług świadczonych poprzez zewnętrznych dostawców - wyodrębnionych wg ich podziału rodzajowego. Przykładowo do usług obcych można z
  • Zobowiązania z tytułu podatków Zobowiązania z tytułu podatków (w tym VAT i akcyzowego), opłat i innych rozrachunków o charakterze publicznoprawnym - wobec budżetów w staw
  • Prace rozwojowe Prace konstrukcyjne, technologiczno-projektowe i doświadczalne, opierające na wykorzystaniu istniejącej już wiedzy, uzyskanej dzięki prac
  • Koszty finansowe Wydatki te obejmują (w cenach nabycia) wartość sprzedanych udziałów, akcji i papierów wartościowych i wydatki powiązane z tą sprzedażą, o...
  • Przewozy ładunków żeglugą regularną (liniową) Przewozy realizowane statkami liniowymi, kursującymi wg ustalonego i ogłoszonego rozkładu podróży na określonej z góry trasie i zawijając...

Co to jest? Definicje podatkowe

Pojęcia podatkowe, z zakresu podatków.

Zagadnienia inwestycyjne

Inwestowanie w biznes. Pasywny dochód. Jak zarabiać.

  • Fundusz Ochrony Ubezpieczonych Jego celem jest wypłata odszkodowań w przypadku niewypłacalności towarzystwa; tworzą go składki przekazywane przez wszystkie firmy ubezp
  • Czynsze degresywne Zmniejszające się z upływem czasu raty leasingowe mające na celu wzmocnienie efektów podatkowych - wcześniejsze poniesienie kosztów uzyska
  • Konsumpcja sumy ubezpieczenia Oznacza zmniejszenie sumy ubezpieczenia o kwotę wypłaconego odszkodowania; towarzystwa umożliwiają jej powiększenie dzięki dodatkowej skład
  • High-Net-Worth Individuals (HNWI) Zgodnie ze standardowymi światowymi do tej kategorii zaliczamy klientów dysponujących co najmniej 1 milionem USD – zgromadzonyc...
  • Kod SWIFT Jest to 8 literowy kod, przy pomocy którego można zidentyfikować instytucję finansową, kod ten ułatwia realizację przelewów międzynarodow...