finansowe definicje finanse co to znaczy

Słownik prawa, medycyny, analityki i biznesu. Co to jest? Porady finasowe, daradztwo w zakresie.

Słownik definicji dla przedsiębiorców

Firma, spółka i inne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Definicje ekonomiczne.

 • DYSKONTO ZA BRAK PŁYNNOŚCI (stopa pomniejszenia wartości rynkowej przedsiębiorstwa nie notowanego na rynku publicznym (ograniczona sposobność wymiany akcji na gotówkę))
 • RYNEK (html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">RYNEK (market) - Twoja Spółka // --> --> -->-->--> ");//]]> --> j)
 • MAKROEKONOMIA (jest gałęzią ekonomi próbującą wyjaśnić jak i dlaczego z upływem czasu gospodar)
 • EKSPORT (wywóz towarów za granicę w celu sprzedaży)
 • CZASOWO-PREMIOWY SYSTEM PŁAC (system płac stosowany do takich stanowisk pracy, na których trudno jest zmier...)

Definicje finansowe i ekonomiczne

Definicje ze świata finansów. Pojęcia z zakresu ekonomii. Definicje ekonomiczne.

 • Zadrzewienia Produkcyjne i ochronne skupiska drzew i krzewów poza lasami na terenach publicznych
  i prywatnych. Celem ich jest produkcja drewna i użytków niedrzewnych, wpływ na środowisko ...
 • Efekty działalności innowacyjnej Jako miernik efektów działalności innowacyjnej służący jest parametr określający udział wartości sprzedaży wyrobów nowych i zmodernizowanych wprowadzonych na rynek pośrodku ostatn
 • Miejscowość Jednostka osadnicza albo inny region zabudowany odróżniające się od innych miejscowości odrębną nazwą, a przy jednakowej nazwie - odmiennym określeniem ich rodzaju;Urzędowa nazw
 • Budynek wyposażony w kanalizację Budynek, wewnątrz którego - w obrębie mieszkań bądź w korytarzu - znajduje się instalacja (do której podłączone są takie urządzenia jak: zlew, ustęp, umywalka, wanna) umożliwiając
 • Ogrody przydomowe Powierzchnia zlokalizowana przeważnie wokół siedziby gospodarstwa, regularnie oddzielona od reszty gospodarstwa. Obejmuje powierzchnię upraw (jednorocznych i długoletnich rolnyc...

Co to jest? Definicje podatkowe

Pojęcia podatkowe, z zakresu podatków.

Zagadnienia inwestycyjne

Inwestowanie w biznes. Pasywny dochód. Jak zarabiać.

 • Cele inwestycyjne Opis palnu inwestycyjnego funduszu. Inwestujące w akcje fundusze statrają się jednocześnie o wzrost i o dochód z kapitału. Inne dbają o zachowanie kapitału, inwestując w tym celu
 • List zastawny Wydawane przez banki hipoteczne skrypty dłużne na okaziciela, które znajdują się nieprzerwanie do dyspozycji emitenta do wydania i które mogą zostać przedstawione do transakcji ...
 • Kurs zamknięcia Kurs ostatniej transakcji danym instrumentem finansowym na sesji
 • Wolna marża kredytowa Pojęcie stosowane przy kredytach otwartych w rachunku bieżącym. Jest to różnica między wysokością kredytu przyznaną przez bank a faktycznym zadłużeniem (saldem debetowym na tym rac
 • Wspólnik Osoba fizyczna lub prawna, która wspólnie z jedną lub większą liczbą innych osób uczestniczą w działalności gospodarczej w ramach spółki.