finansowe definicje finanse co to znaczy

Słownik prawa, medycyny, analityki i biznesu. Co to jest? Porady finasowe, daradztwo w zakresie.

Słownik definicji dla przedsiębiorców

Firma, spółka i inne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Definicje ekonomiczne.

  • WADIUM (stawka w gotówce albo papierach wartościowych, składana osobie rozpisującej przetarg albo wpłacana do depozytu sądowego jako gwarancja, iż o)
  • FRANCO (warunek służący w umowach handlowych, wg którego sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć wyrób do określonego w tym warunku miejsca (na przy)
  • ABOLICJA (abolition) (umorzenie, zniesienie; ustawowy, powszechny akt łaski umarzający rozpoczęte po)
  • ZASTAW REJESTROWY (zabezpieczenie roszczeń wierzyciela wobec dłużnika.)
  • LEASING PEŁNY (rodzaj leasingu, gdzie wydatki obsługi, konserwacji, remontów, ubezpieczenia i tym podobne przedmiotu leasingu obciążają leasingodawcę)

Definicje finansowe i ekonomiczne

Definicje ze świata finansów. Pojęcia z zakresu ekonomii. Definicje ekonomiczne.

Co to jest? Definicje podatkowe

Pojęcia podatkowe, z zakresu podatków.

Zagadnienia inwestycyjne

Inwestowanie w biznes. Pasywny dochód. Jak zarabiać.

  • Leasing zwrotny Leasingobiorca odsprzedaje swój majątek leasingodawcy za gotówkę, a następnie korzysta z niego na podstawie umowy leasingu.
  • Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO) International Organisation of Securities Commissions - Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych - Polska Komisja Papierów W
  • Majątek własny Majątek spółki akcyjnej wzgl. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który nieprzerwanie znajduje się w przedsiębiorstwie i jako pierw
  • Leasing pośredni Forma leasingu, w której między producentem lub pierwotnym właścicielem przedmiotu leasingu występuje pośrednik finansujący i organizując...
  • Krzyżowa transakcja walutowa (Cross-currency transaction) - bezpośrednia transakcja wymiany walut kwotowanych w stosunku do innej waluty.