finansowe definicje finanse co to znaczy

Słownik prawa, medycyny, analityki i biznesu. Co to jest? Porady finasowe, daradztwo w zakresie.

Słownik definicji dla przedsiębiorców

Firma, spółka i inne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Definicje ekonomiczne.

  • TOWAR (wytwór pracy ludzkiej przeznaczony do zamiany i posiada dwie cechy: wymierną i użytkową. Użytecznością towarów zajmują się towaroznawcy)
  • CENTRUM (OŚRODEK) ZYSKU (część przedsiębiorstwa samodzielnie realizująca zysk i odpowiedzialna za jego)
  • DATA WYGAŚNIĘCIA (ZAPADŁOŚCI) (ostatni dzień realizacji praw, dzień wykupu)
  • FALSYFIKACJA ((odwrotność WERYFIKACJI); obalenie hipotezy przez wykazanie, iż w danym przypadku ona nie zachodzi)
  • INDOS ZASTAWNICZY (celem indosu jest zastaw wierzytelności z weksla na rzecz indosatariusza poprzez indosanta)

Definicje finansowe i ekonomiczne

Definicje ze świata finansów. Pojęcia z zakresu ekonomii. Definicje ekonomiczne.

Co to jest? Definicje podatkowe

Pojęcia podatkowe, z zakresu podatków.

Zagadnienia inwestycyjne

Inwestowanie w biznes. Pasywny dochód. Jak zarabiać.

  • Emerytura obecny system przewiduje możliwość wyboru jednej spośród czterech rodzajów emerytur: indywidualnej - wypłacanej do końca życia emeryta, indywidualnej z gwarantowanym okresem pła...
  • Odszkodowanie Kwota, jaką ubezpieczyciel zobowiązany jest wypłacić w wyniku podpisanej umowy ubezpieczenia majątkowego, w razie zaistnienia określonego w przepisach ubezpieczeniowych zdarzeni...
  • Franszyza redukcyjna Rodzaj ograniczenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, która polega na obniżeniu każdego odszkodowania o określony procent lub kwotę, niezależnie od wielkości szkody.
  • Kreacja pieniądza Jest to prces polegający na wprowadzanie do obiegu przez banki komercyjne dodatkowych ilości pieniądza. Kreacja pieniądza ma charakter bezgotówkowy a dokonywana jest na drodze oper
  • Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) Rodzaj rachunku oszczędnościowego, nazywany także kontem osobistym. Banki prowadzą te rachunki dla osób fizycznych, które zobowiązują się do przekazywania na ten rachunek swoich s