finansowe definicje finanse co to znaczy

Słownik prawa, medycyny, analityki i biznesu. Co to jest? Porady finasowe, daradztwo w zakresie.

Słownik definicji dla przedsiębiorców

Firma, spółka i inne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Definicje ekonomiczne.

  • OKRES KRÓTKI (okres, w którym nie zmienia się technologia produkcji. )
  • KREDYT REWOLWINGOWY (kredyt wielokrotnie zaciągany i spłacany w czasie trwania umowy kredytowej)
  • OTOCZENIE STABILNE (z którym nie zachodzą z pktu widzenia danej org. zmiany albo zachodzą w sposób ewolucyjny i dający się przewidzieć)
  • WSPÓŁCZYNNIK BETA (to jest miara ryzyka niedywersyfikowalnego (systematycznego) związanego z pojedynczym walorem)
  • WEWNĘTRZNY RYNEK PRACY (osoby zatrudnione w spółce, pośród których, w procesie wewnętrznej rekrutacji poszukuje się kandydatów na wolne stanowiska)

Definicje finansowe i ekonomiczne

Definicje ze świata finansów. Pojęcia z zakresu ekonomii. Definicje ekonomiczne.

Co to jest? Definicje podatkowe

Pojęcia podatkowe, z zakresu podatków.

Zagadnienia inwestycyjne

Inwestowanie w biznes. Pasywny dochód. Jak zarabiać.

  • Kredyt Przekazanie kapitału (przeważnie pieniężnego) przez wierzyciela (kredytodawcę) dłużnikowi (kredytobiorcy) na ustalonych warunkach. Dla dłużnika otrzymanie kredytu oznacza powstani
  • London Inter Bank Offer Rate (LIBOR) Stopa procentowa depozytów na rynku międzybankowym w Londynie. Stanowi ona często bazowe oprocentowanie dla kredytów udzialanych przez podmioty gospodarcze; procent, za jaki dan
  • Deklaracja wekslowa Określenie w drodze umowy między wystawcą weksla in blanco a wierzycielem wekslowym warunków wypełnienia brakujących elementów weksla in blanco w postaci np. kwoty weksla, termin
  • Odroczona opłata umorzeniowa o stawkach dysgresywnych Opłata pobirana z chwila umorzenia udziałów, którajednak po określonej liczbie lat zmniejsza się do zera.
  • Zabezpieczenie kredytu Gwarancja zwrotu kredytu. Odróżnia się materialne i prawne zabezpieczenie kredytu. Materialne stanowią posiadane przez kredytobiorcę składniki majątkowe, których upłynnienie zap...