krydytowe funkcje co to znaczy

Co oznacza FUNKCJE KRYDYTOWE? Czym jest Funkcje kredytowe spełniają w pierwszej kolejności banki.

Czy przydatne?

Definicja FUNKCJE KRYDYTOWE

Co to jest: związane są z działalnością gospodarczą banków.

Co oznacza: Funkcje kredytowe spełniają w pierwszej kolejności banki komercyjne. Poza kredytem bankowym występuje także kredyt towarowy. Dla banku udzielenie kredytu nie jest wydatkiem pieniężnym (nie pomniejsza on własnych zasobów pieniężnych), z kolei kreuje nowy zasób pieniądza kredytowego. Spłata kredytu poprzez pożyczkobiorców nie jest przychodem pieniężnym (nie zwiększa to zasobów banku, wykreowane przedtem dla dłużnika zasoby ulegają likwidacji)