wypłata co to znaczy

Co to jest ARP: wypłata 70 mln zł dla UCK. Co znaczy: dla UCK Agencja Rozwoju Przemysłu wypłaciła.

Czy przydatne?

ARP: wypłata 70 mln zł dla UCK definicja

Co znaczy:

Pomoc na restrukturyzację placówkiARP: wypłata 70 mln zł dla UCK

Agencja Rozwoju Przemysłu wypłaciła 70 mln zł Uniwersyteckiemu centrum Klinicznemu w Gdańsku w ramach zadeklarowanej pomocy o łącznej wartości 125,4 mln zł. Wypłata pieniędzy łączy się z prowadzeniem poprzez placówkę restrukturyzacji.
ARP jest uprawniona do udzielania pomocy publicznej indywidualnej na ratowanie i/albo na restrukturyzację dla tak zwany sporych przedsiębiorców. UCK agencja pożyczyła 40 mln zł na ratowanie. Kapitał te miały być zwrócone do 20 lutego. Następne transze były uzależnione od warunków restrukturyzacji, która miała przynieść trwałą rentowność placówki. UCK oddało w outsourcing sprzątanie i usługi utrzymania czystości spółce Impel. Umowa została podpisana na 4 lata i jest o wartości blisko 35 mln zł.


UCK deklarowała przedtem skoncentrowanie się na usługach medycznych wedle planem finansowania Narodowego Funduszu Zdrowia. Wybrane dziedziny medyczne zostaną ograniczone do dostępnych budżetów, inne rozszerzone. Poprawę organizacji pracy i ograniczenie części wydatków ma zapewnić centralizacja zasobów w budowanym Centrum Medycyny Inwazyjnej, do którego zostanie przeniesionych 12 jednostek medycznych. UCK bada również możliwości przekształcenia w spółkę prawa handlowego.


Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku jest szpitalem akademickim, którego organem założycielskim jest Gdański Uniwersytet Medyczny. Szpital realizuje zadania dydaktyczne i badawcze w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.


UCK to największa jednostka szpitalna w regionie obejmującym teren województwa pomorskiego i warmińsko – mazurskiego (liczba łóżek przekracza 1100), zatrudnia ok. 3 tysiące osób i prowadzi działalność w powyżej trzydziestu klinikach. Przychody netto ze sprzedaży za rok 2010 wyniosły powyżej 400 mln zł.


stawka udzielonej poprzez Agencję Rozwoju Przemysłu Spółka akcyjna pomocy publicznej w 2010 roku wyniosła 250,3 mln zł. Całkowita wartość pomocy udzielonej poprzez ARP Spółka akcyjna ze środków o których mowa w art. 56 ust. 5 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji do 16 maja 2011 roku wynosi mld złotych.


Czym jest ARP: wypłata 70 mln zł dla UCK znaczenie w Leczenie A .