diety podróżach służbowych co to znaczy

Definicja Diety w podróżach służbowych po nowemu. Interpretacja podatkowa: Pracownik stale.

Czy przydatne?

Definicja Diety w podróżach służbowych po nowemu

Co znaczy: Pracownik stale przemieszczający się nie odbywa podróży służbowej w rozumieniu Kodeksu pracy - przełomowa uchwała Sądu Najwyższego.Pracownik wysłany w podróż służbową ma prawo do diet i zwrotu ponoszonych w podróży wydatków.Świadczenia te, do pewnych limitów, są zwolnione z podatku dochodowego i nie stanowią podstawy wymiaru składek ZUS.W celu wykorzystania zwolnienia niezbędne jest rozstrzygnięcie czy pracownik przebywa w podróży służbowej w rozumieniu Kodeksu pracy czy także nie. Wedle Kodeksem pracy podróżą służbową jest wykonywanie poprzez pracownika zadania poza miejscowością, gdzie znajduje się siedziba pracodawcy albo poza stałym miejscem pracy.Kontrowersje budziło określenie, czy w podróży służbowej przebywa pracownik, którego stałe miejsce pracy jest określone w umowie jako na przykład region województwa czy teren całej Polski, a pracownik stale się po tym terytorium przemieszcza w celach służbowych. Z powodu, niejednoznaczne jest także, czy wypłacane pracownikowi przez wzgląd na taką podróżą świadczenia podlegają zwolnieniu z podatku i składek ZUS czy nie. Interpretacje organów podatkowych i wyroki sądów w powyższym zakresie nie są jednolite. Uchwała Sądu Najwyższego W dniu 19 listopada 2008r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę w składzie 7 sędziów (sygn. akt II PZP 8/08), gdzie wskazał, iż wykonywanie poprzez pracownika uzgodnionej pomiędzy stronami pracy, która bazuje na stałym przemieszczaniu się na określonym obszarze, nie jest podróżą służbową w rozumieniu art. 775 § 1 Kodeksu pracy. Skutki uchwały SN Uchwała nie jest źródłem prawa, lecz w polskim systemie prawnym niewiele prawdopodobne jest, aby inne sądy wydawały rozstrzygnięcia sprzeczne ze stanowiskiem Sądu Najwyższego. Uchwała ta może mieć szczególnie spore znaczenie dla pracodawców zatrudniających pracowników odbywających częste podróże w celach służbowych, na przykład przedstawicieli handlowych, kierowców czy pilotów wycieczek. Uchwała może gdyż oznaczać, iż diety i zwrot wydatków poniesionych przez wzgląd na podróżą ( na przykład wydatki noclegów, przejazdów i przelotów) nie podlegają zwolnieniu z podatku i składek ZUS. Organy podatkowe mogą w takiej sytuacji uznać, iż u pracodawcy i pracownika powstają zaległości publicznoprawne.Jak możemy pomóc?Chętnie pomożemy Państwu w ukształtowaniu polityki podróży służbowych w Państwa przedsiębiorstwie w sposób, który zgodny będzie wymaganiami prawa pracy i z Państwa oczekiwaniami co do finansowania należności z tytułu podróży służbowych, a ponadto nie narazi Państwa na zaległości z tytułu podatku dochodowego i ubezpieczeń socjalnych.zwłaszcza zaś:• sprawdzimy, które podróże Państwa pracowników można (i należy) uznać za podróże służbowe w rozumieniu prawa pracy;• pomożemy ustalić, jakie świadczenia wypłacane z tytułu podróży podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego i podstawy wymiaru składek ZUS;• wskażemy, jaką dokumentację w dziedzinie delegacji pracowników należy przygotować w celu zminimalizowania ryzyka sporów z organami podatkowymi i Państwową Inspekcją Pracy