kontroli zawiadomienie co to znaczy

Definicja Zawiadomienie o kontroli. Interpretacja podatkowa: Nowe regulacje Ordynacjio Podatkowej.

Czy przydatne?

Definicja Zawiadomienie o kontroli

Co znaczy: Nowe regulacje Ordynacjio Podatkowej  nakładają na organy podatkowe wymóg opierający na zawiadomieniu podatnika o planowanej u niego kontroli podatkowej. Organy podatkowe będą mogły wszcząć kontrolę nie przedtem niż po upływie 7 dni i nie potem niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Ustawodawca wskazał także sytuacje, gdzie organy podatkowe będą zwolnione z tego obowiązku między innymi w razie kontroli podatkowych dotyczących zasadności zwrotu podatku naliczonego albo niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej./Ordynacja 2009/