zmieni dostęp usług medycznych co to znaczy

Co to jest Nie zmieni się dostęp do usług medycznych. Czym jest informację dla pacjentów, jakie.

Czy przydatne?

Nie zmieni się dostęp do usług medycznych definicja

Co to oznacza: Rozporządzenia mają w pierwszej kolejności stanowić informację dla pacjentów, jakie świadczenia należą im się nieodpłatnie, ponieważ ich wydatek obciąża NFZ.– Są w nich uwzględnione wszystkie te, które do chwili obecnej były finansowane ze środków publicznych, ponieważ taka była rekomendacja Porady Akredytacyjnej – zapewnia Ewa Kopacz, minister zdrowia.Wydanie rozporządzeń powinno rozwiać wątpliwości części środowisk medycznych, które obawiały się, iż ograniczą one dostęp do części świadczeń zdrowotnych.– Jeśli zostały one uznane za gwarantowane, to od pacjenta nie mogą być pobierane jakiekolwiek koszty za ich wykonanie – dodaje minister zdrowia.Mimo iż koszyk świadczeń nie ogranicza dostępu do świadczeń, jest krytykowany poprzez część stowarzyszeń pacjentów. Negatywnie zostało ocenione rozporządzenie dotyczące wykazu środków ortopedycznych. Prace nad jego nowelizacją trwały w resorcie zdrowia od początku roku. Projekt miał w pierwszej kolejności zwiększyć limity refundacji środków ortopedycznych. Ostatecznie resort zdrowia przedstawił rozporządzenie w niezmienionym kształcie.– Utrzymywanie obecnej sytuacji w tym zakresie sprzyja w pierwszej kolejności importerom, którzy za sprowadzane z Dalekiego Wschodu buble będą nadal otrzymywać nieproporcjonalną zapłatę – uważa Tomasz Michałek, dyrektor Programu Prospołecznego NTM – Na ogół Żyć.także przedstawiciele spółek ubezpieczeniowych krytycznie oceniają koszyki świadczeń w zaproponowanym kształcie. Liczyli gdyż na to, iż będzie to bodziec do rozwoju dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych.– Skoro za wszystko dalej płaci NFZ, to od czego ma się ubezpieczać pacjent. Być może następne nowelizacje koszyka zmienią tę sytuację – mówi Dorota Fall, ekspert rynku ubezpieczeń zdrowotnych.Wiadomo już, iż rozporządzenia koszykowe będą aktualizowane w połowie przyszłego roku. Wtedy do koszyka będą zalecane tylko te świadczenia, które przejdą ocenę Agencji Oceny Technologii Medycznych.– Aktualnie już pracujemy nad rekomendacjami dla nowych technologii medycznych – mówi Wojciech Matusewicz, dyrektor Agencji.Rząd zapewnia, iż przy okazji przyszłorocznej zmiany w wykazie gwarantowanych świadczeń zdrowotnych część procedur może zostać usunięta z wykazów. Ma to jednak dotyczyć na przykład procedur przestarzałych albo praktycznie w ogóle niestosowanych.– W ich miejsce pojawią się inne, nowocześniejsze sposoby leczenia – dodaje Wojciech Matusewicz. jeśli tak się stanie to ..także to, zdaniem ubezpieczycieli nie będzie zachęcać do kupowania polis zdrowotnych.Nie można jednak liczyć na to, iż do rozporządzeń będą dopisywane jedynie następne, nowoczesne technologie leczenia, ponieważ na to nie pozwala ograniczony budżet NFZ.– Należy do tego podchodzić bardzo racjonalnie. Fundusz nie jest w stanie zapłacić za wszystkie procedury i świadczenia – uważa prof. Marian Zembala, przewodniczący Porady Naukowej przy ministrze zdrowia.53,9 mld zł NFZ wyda w tym roku na świadczenia zdrowotne

Czym jest Nie zmieni się dostęp do znaczenie w Słownik na N .