mimo apteki prywatne czasie co to znaczy

Co to jest Mimo, że apteki są prywatne o czasie ich pracy zdecydują. Czym jest U. z 2008 r. nr 45.

Czy przydatne?

Mimo, że apteki są prywatne o czasie ich pracy zdecydują władze publiczne definicja

Co to oznacza: Ustawa z 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271 z późn. zm.) przewiduje, że rozkład godz. pracy aptek ogólnodostępnych ustala w uchwale porada powiatu. Rozkład ten powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń także w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy (art. 94 ust. 1 i 2).konieczne konsultacjePrzed wydaniem takiej uchwały porada powiatu powinna zasięgnąć opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego. Wydawać aby się mogło, iż przy obecnej liczbie aptek takie rozwiązanie jest zbędne. Należy jednak mieć na uwadze, iż w mniejszych miejscowościach i na terenach wiejskich dostępność do aptek bywa utrudniona.Opisana kompetencja porady powiatu ma więc za zadanie powstanie warunków do optymalnego zaspokojenia potrzeb mieszkańców powiatu

Czym jest Mimo, że apteki są prywatne o znaczenie w Słownik na M .