minter kopacz przedstawiła co to znaczy

Co to jest Minister Kopacz przedstawiła koszyk świadczeń gwarantowanych. Czym jest zakresem.

Czy przydatne?

Minister Kopacz przedstawiła koszyk świadczeń gwarantowanych definicja

Co to oznacza: "Ten zakres, który państwu dzisiaj gwarantujemy, jest zakresem
faktycznie bezpiecznym dla pacjentów. Ratuje życie i daje odpowiedni
stopień bezpieczeństwa zdrowotnego i jakości leczenia" -
zapewniała Kopacz w trakcie konferencji prasowej."Koszyk świadczeń gwarantowanych to klucz do tego, by udała się
reforma mechanizmu ochrony zdrowia" - oceniła minister.Jak podkreśliła, koszyk to wzmocnienie między innymi praw pacjenta, który
będzie wiedział, co może wyegzekwować od personelu.Kopacz oświadczyła, iż chciałaby, tak aby koszyk obowiązywał od
stycznia 2009 roku.Koszyk świadczeń gwarantowanych obejmuje kilka tys. świadczeń,
które są już finansowane ze środków publicznych, między innymi świadczenia
podstawowej opieki zdrowotnej (4,7 mld zł), ambulatoryjna opieka
specjalistyczna (3,3 mld zł), zaopatrzenie w produkty lecznicze i
towary medyczne (570 mln zł), rehabilitacja (około 1,3 mld zł),
ratownictwo medyczne (powyżej 1,1 mld zł), programy profilaktyczne i
zdrowotne (240 mln zł), leczenie psychiatryczne i uzależnień (1,4
mld zł), terapeutyczne programy lekowe onkologiczne i
nieonkologiczne (850 mln zł), a również leczenie szpitalne (19 mld
zł).Świadczenia częściowo finansowane ze środków publicznych to między innymi
refundacja leków (((powyżej 7 mld zł), leczenie stomatologiczne (1,3
mld zł), lecznictwo uzdrowiskowe (392 mln zł), świadczenia
pielęgnacyjne-opiekuńcze i paliatywno-hospicyjne (734 mln zł).W koszyku znajdą się również świadczenia gwarantowane ze środków
resortu zdrowiaW koszyku znajdą się również świadczenia gwarantowane ze środków
resortu zdrowia: świadczenia wysokospecjalistyczne (397,4 mln zł),
programy zdrowotne (396,9 mln zł), zakup szczepionek (61,5 mln
zł), ratownictwo medyczne (37,6 mln zł), świadczenia dla osób
nieubezpieczonych (59,3 mln zł) i pozostałe świadczenia (25,6
mln zł).Gwarantowane będą również zabiegi chirurgii plastycznej w razie
rekonstrukcji po ciężkich wypadkach albo chorobach nowotworowych
i obdukcja medyczna dla dzieci i ofiar przemocy w rodzinie.z kolei koszyk świadczeń niegwarantowanych zawiera listę ((około
300 procedur. Jak mówiła Kopacz, to są między innymi
szczepienia na
rotawirusy, szczepienia na wirusowe zapalenie wątroby typu A,
sposób diagnozowania wrzodów żołądka przez połykanie kapsułki.
Nie ma także przedmiotów rehabilitacji, które nie mieszczą się w
zakresie skierowania na rehabilitację albo do uzdrowiska.wg resortu zdrowia prezentacja projektu koszyka - który trafi
teraz do konsultacji zewnętrznych - otwiera drogę do dalszych prac
nad ustawą o dodatkowych dobrowolnych ubezpieczeniach zdrowotnych.
Ministerstwo zapewnia, iż wprowadzenie koszyka pozwoli skrócić
czas oczekiwania na świadczenia medyczne.Koszyk będzie załącznikiem do ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych. Resort
przygotował projekt nowelizacji tej ustawy, który w najbliższych
dniach zostanie przekazany do konsultacji.Nowela ustala kryteria i zasady tworzenia koszyków świadczeńNowela ustala kryteria i zasady tworzenia koszyków świadczeń
i ich modyfikacji. Ministerstwo raz w roku będzie weryfikować i
aktualizować koszyk z uwzględnieniem rekomendacji Agencji Oceny
Technologii Medycznych. Niekorzystna ocena AOTM zobowiązuje resort do
nieumieszczania danej procedury w koszyku świadczeń
gwarantowanych. .z kolei pozytywna rekomendacja daje sposobność
dołączenia procedury do koszyka świadczeń finansowanych ze środków
publicznych

Czym jest Minister Kopacz przedstawiła znaczenie w Słownik na M .